Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

13 juni 2017

Regio Rivierenland wil voor maart 2018 starten met aanleg glasvezelnetwerk

Zo ziet een glasvezelkabel eruit.jpg

Onze tien samenwerkende gemeenten zijn van plan om in het eerste kwartaal van 2018 te starten met de aanleg van een glasvezelnetwerk. Dit voorstel gaan de colleges van B&W in het vierde kwartaal voorleggen aan hun gemeenteraden. Gaan die ermee akkoord, dan zullen circa 12.500 adressen in het buitengebied op het netwerk worden aangesloten. 

De kracht van glasvezel
Snel internet is een noodzakelijke basisvoorziening geworden om volwaardig mee te doen in de maatschappij. Het is namelijk niet alleen onmisbaar geworden voor recreatief gebruik – zoals TV, films en series kijken, gamen, social media en online shoppen – maar vooral ook voor werk, studie, zorg-op-afstand om langer thuis te kunnen blijven wonen, beveiliging en contact met (overheids)instanties. Glasvezel biedt de capaciteit die nodig is om dit mogelijk te maken. Een glasvezelnetwerk is in staat om grote hoeveelheden data razendsnel en zonder verstoppingen te transporteren. De kabels bieden letterlijk duizenden malen méér capaciteit dan koperkabels, die niet zijn berekend op het groeiende digitale verkeer. Net zoals een eenbaansweg, aangelegd in de jaren ’50, het verkeersaanbod van nu niet meer aankan.

Onderzoek: buitengebied blijft achter
Op bijna de helft van alle adressen in de regio is al een glasvezelaansluiting aanwezig, gerealiseerd door commerciële marktpartijen. Op de overige adressen ligt alleen een telefoon- en/of televisiekabel. Uit uitgebreid onderzoek van Regio Rivierenland bleek dat ongeveer 12.500 adressen zijn aangewezen op enkel de ouderwetse telefoonkabel. Die biedt op deze adressen nu, en zeker voor de toekomst, onvoldoende gegarandeerde kwaliteit. Uit het onderzoek bleek ook dat de marktpartijen geen concrete oplossing voor de vaste aansluitingen op deze adressen bieden de komende 3 jaar. Regio Rivierenland wil dat niemand in de gemeenten achterblijft en dat iedereen zonder beperkingen toegang moet kunnen hebben tot alle digitale diensten. Daarom willen de tien gemeenten gezamenlijk een glasvezelnetwerk gaan aanleggen op adressen waar dit volgens hen ook daadwerkelijk mag conform de wet- en regelgeving.

Interessepeiling inwoners
De gemeenten willen het netwerk aanleggen, maar kunnen en mogen niet bepalen welke aanbieders/providers er op dit ‘open’ netwerk hun diensten gaan aanbieden. Iedere provider is er even welkom op. Tussen eind juni en eind augustus voeren de gemeenten een interessepeiling uit onder de bewoners/eigenaren van de 12.500 adressen. Daarvoor ontvangen zij een brief en een informatiefolder. De gemeenten willen graag weten hoeveel inwoners belangstelling hebben voor een aansluiting op een glasvezelnetwerk om digitale diensten mee af te kunnen nemen. Deze informatie is nodig, zodat zij goed onderbouwde besluiten kunnen nemen over de vervolgstappen. Voor het succes van het netwerk zelf is de informatie ook belangrijk. Want hoe meer mensen internet, telefoon, televisie en andere digitale diensten via glasvezel willen, hoe aantrekkelijker het voor aanbieders wordt om hun diensten op het netwerk aan te bieden. Voor de inwoners betekent dit meer keuzevrijheid uit aanbieders.

Geen verplichtingen
De deelname aan de interessepeiling verplicht de bewoners tot niets. Zij worden niet op kosten gejaagd, want de aanleg van het netwerk kost hen niets en zij zijn ook niet verplicht om diensten af te nemen. Als zij dit wel willen, dan zal dat tegen vergelijkbare prijzen kunnen als in de stad, zonder toeslag voor het buitengebied.

Gemeenteraden aan zet
Na afronding van de interessepeiling en de regionale raadsinformatieavond in september over dit onderwerp, nemen de tien gemeenteraden binnen Regio Rivierenland een definitief besluit over de aanleg van het regionale glasvezelnetwerk. Bij een positief besluit is het de bedoeling om voor maart 2018 te starten met de aanleg. Is dat het geval, dan heeft Regio Rivierenland de primeur: zij is de eerste regio in Nederland die het realiseren van een glasvezelnetwerk op deze manier aanpakt.


Voor meer informatie: www.glasvezelrivierenland.nl

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief