Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

4 juli 2017

Paddenstoelenpact, Greenport Gelderland en asbestsanering

Speerpuntberaad Agribusiness 20 juni 2017.jpg

Bovenstaande onderwerpen stonden op de agenda van het speerpuntberaad Agribusiness van 20 juni, geleid door vervangend voorzitter Sander Bos, wethouder van gemeente West Maas en Waal.

Paddenstoelenpact voor beter ondernemersklimaat
Het paddenstoelenpact presenteerde zich aan de leden van het speerpuntberaad. Dit pact is één van de pacten van Greenport Gelderland en is een samenwerkingsverband tussen ondernemers en (publieke) organisaties in de paddenstoelenketen. Gezamenlijk willen deze partijen de paddenstoelensector in Maasdriel behouden, versterken en vernieuwen. Om dit te realiseren zijn verschillende thema’s en projecten benoemd. Het paddenstoelencluster in de regio Maasdriel is de derde van Nederland als het gaat om de productie van paddenstoelen.

Pactmanager Henny van Gurp noemde de kernzaken waarmee het pact bezig is: een sterke marktafzet, onderzoek en kennis, en duurzaam ondernemen. Het pact wil aan een goed ondernemersklimaat werken. Ze wil ondernemers verbinden, kansen begeleiden en actief meedenken. Er zijn gesprekken gevoerd met ondernemers om te achterhalen waar de behoefte ligt. Duidelijk is dat door samen te werken méér uit de markt te halen is. Ook zijn er verbeteringen mogelijk in het certificeringproces.

 


Kansen in de toekomst

  • Het aantal bedrijven in onze regio en ook in de gebieden rondom Boekel en Noord Limburg zal drastisch afnemen, maar de productie per bedrijf gaat juist sterk toenemen. Welke verandering is nodig naar een duurzaam verdienmodel? 
  • In het restproduct ‘champost’ zit potentie, want het is heel geschikt voor fruittelers, boomteelt en groentetelers. Champost is afkomstig uit de champignonteelt. Het is de voedingsbodem van waaruit de champignons groeien en bestaat uit een mengsel van stro, paardenmest, kippenmest, kalk en veen.
  • De sector wil ook graag de verbinding aangaan met de andere pacten binnen Greenport Ook wordt samenwerking met Helicon (onderwijs) als uitdaging gezien.

Versnellingsagenda Greenport Gelderland
Dick Koorn, coördinator Greenport Gelderland, gaat op verzoek van gedeputeerde van Dijk van Provincie Gelderland, versneld op zoek naar majeure projecten die een bijdrage gaan leveren aan de Gebiedsopgave Gelderse Corridor.

Rondom de onderwerpen duurzaamheid, energie en kennis gericht op de tuinbouw zoekt Greenport samen met Regio Rivierenland en Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR) vijf agrilogistieke projecten. De planning is dat dit eind augustus bekend is. Pactdeelnemers, waaronder ondernemers, onderwijs, onderzoek, Regio Rivierenland en LHR, leveren input. Te denken valt aan in kleine stappen werken aan duurzaamheid,  minder energie gebruik en emissieloze boomteelt. Gezamenlijk worden de schouders er onder gezet om successen te boeken.

Regio wil met asbestsanering aan de slag
Regio Rivierenland wil de mogelijkheden verkennen om zich als pilot aan te dienen bij Provincie Gelderland om met asbestsanering aan de slag te gaan. De provincie kan hiervoor procesgeld en geld voor communicatie beschikbaar stellen, maar dan moet er wel een trekker vanuit de regio zijn. Dit kan één gemeente zijn, maar ook meerdere. Het regiokantoor zoekt nadrukkelijk afstemming met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR), die hiermee ook aan de slag is. De ODR zou hierin dan ook leidend kunnen zijn.


Foto Henny van Gurp: Ondernemerslift+
Foto Dick Koorn: Projecten LTO Noord

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief