Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

3 juli 2017

Regionale programmering woningbouw: goede samenwerking werpt vruchten af

Regionale portefeuilleberaad Wonen.jpg

In het regionale portefeuilleberaad Wonen is 20 juni de stand van zaken van het regionale woningbouwprogramma besproken.

Juiste woning op de goede plek 
Het regionale woningbouwprogramma wordt jaarlijks gemonitord en geactualiseerd. Conclusie: de goede regionale samenwerking en afstemming tussen gemeenten zorgt steeds meer voor de juiste woning op de goede plek, met name door prioriteit te geven aan projecten die aansluiten op de actuele vraag.

Afstemming lokale en regionale behoefte
De tien gemeenten van Regio Rivierenland werken al een aantal jaar intensief samen op het gebied van wonen. Jaarlijks worden alle projecten in Rivierenland opnieuw bekeken en vastgelegd in het regionale woningbouwprogramma. Recentelijk is dit regionale woningbouwprogramma opnieuw vastgesteld. Daarbij is gekeken naar de kwaliteit van de nieuwbouwwoningen en of het programma voldoende aansluit op de actuele lokale en regionale woningbehoefte. Dus op de wensen van de inwoners van Rivierenland. De woningbehoefte kan lokaal verschillen en gemeenten hebben hier inzicht in. De Rivierenlandse werkwijze van kwalitatief programmeren maakt dat de provincie Gelderland er vertrouwen in heeft dat onze gemeenten de goede woningen bouwen, op het juiste moment en op de meest optimale plek.  

Evaluatie regionaal woningbouwprogramma
Jaarlijks worden meerdere aspecten geëvalueerd. De kwaliteit en woningtype van nieuwbouw moeten een toevoeging zijn aan het aanbod. Dit is zeer belangrijk omdat de nieuwbouw maximaal 5% toevoegt aan de totale woningvoorraad. Terugkijkend op de afgelopen jaren, blijkt dat de gemiddelde woningbouw en de kwaliteit hiervan in Rivierenland redelijk op niveau is gebleven, ondanks de crisis die op de woningmarkt geweest is. Inmiddels is de woningbouwproductie in Rivierenland weer stijgende.  

Aandachtspunten voor de komende jaren zijn:

Sociale huurwoningen
De monitor geeft inzicht in wat er gebouwd wordt en waarvoor nog aandacht nodig is. Eén van de onderwerpen is het tekort aan voldoende sociale huurwoningen. Samen met de corporaties zijn projecten in dit segment geïnventariseerd die de komende jaren uitgevoerd worden.

Huurwoningen net boven sociale segment
Duidelijk knelpunt is ook de categorie huurwoningen net boven het sociale segment. Door inkomensgrenzen kunnen mensen niet terecht in de sociale huur. Mensen die toch willen huren, soms omdat ze niet willen en soms omdat ze niet kunnen kopen, moeten dan op zoek naar een vrije sector huurwoning. Dit geldt bijvoorbeeld voor senioren die naar een appartement willen verhuizen en de last van een koopwoning niet (meer) willen. Het huidige aanbod blijft achter bij de verwachte vraag.

Zorg geschikte woningen
Voldoende zorg geschikte woningen vormen ook een aandachtspunt. Langer thuis wonen betekent soms verhuizen als woning of woonomgeving het niet mogelijk maken om er te blijven wonen. Daarbij wordt gekeken naar vernieuwende initiatieven die aansluiten bij de behoefte van de ouderen en andere mensen die in een meer beschermde woonomgeving willen wonen.

Notitie
Bekijk hier de notitie met de monitorgegevens woningbouw uit 2016 met hierin ook de afspraken over de komende periode. Alle gemeenten hebben deze notitie ondertekend.

 

Op de foto vlnr: Dhr. Keuken (Neder-Betuwe), Dhr. Bragt Zaltbommel), dhr. Bos (W. Maas en Waal), dhr Krook (Neerijnen), Dhr. Stolwijk (Culemborg), Dhr. Driessen (Tiel, voorzitter), Dhr. Bel (Lingewaal), Dhr. v.d. Anker (Maasdriel), mw. Klein (Buren), Dhr Langes (prov. Gelderland), Dhr. Wiendels (Geldermalsen).  

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief