Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

29 april 2017

Deadline indienen aanvraag bijdrage RIF: 21 mei!

Regionaal Investeringsfonds.png

Ondernemers en ondernemende inwoners met goede projectplannen en eigen kapitaal kunnen nog t/m 21 mei een aanvraag indienen voor steun uit het Regionaal Investeringsfonds van FruitDelta Rivierenland.

Regio Rivierenland en FruitDelta Rivierenland; hoe zit dat precies?
Binnen de regio FruitDelta Rivierenland werken overheid, ondernemers, onderwijs/onderzoek en ondernemende burgers als ‘pentahelix’ samen om het gebied te ontwikkelen en te versterken. Regio Rivierenland vormt het overheidsonderdeel en vervult binnen FruitDelta Rivierenland wisselend de rol van initiatiefnemer, beslisser, partner en aanjager. FruitDelta Rivierenland richt zich op drie economische Speerpunten: Agribusiness, Economie & Logistiek en Recreatie & Toerisme. Inderdaad, de speerpunten die wij als samenwerkende gemeenten in Rivierenland hebben vastgesteld en ontwikkeld. Deze speerpunten stimuleren onze economie, zodat de omzet en de toegevoegde waarde van onze bedrijven toeneemt en de werkgelegenheid stijgt.

Het Regionaal Investeringsfonds
Wij willen onze ambities realiseren door middel van concrete (publiek)private projecten. Die kosten uiteraard geld. Een eigen Regionaal Investeringsfonds (RIF) maakt het mogelijk om projecten te stimuleren. En om initiatieven uit de markt en netwerken in de samenleving aan te jagen en te cofinancieren. Ondernemers en ondernemende inwoners met goede projectplannen en eigen kapitaal kunnen een beroep doen op het RIF. De steun uit het RIF komt niet alleen in euro’s, maar ook in de vorm van kennis, ervaring en praktische hulp. De projecten moeten direct bijdragen aan minimaal één van de ambities. Dit heeft de grootste impact en past bij de structuur van ons gebied. Het Regionaal Investeringsfonds wordt beheerd door de Economic Board

Ronde 1 eindigt op 21 mei
Inmiddels zijn er al diverse aanvragen binnengekomen voor steun uit het RIF. Wilt u ook een aanvraag indienen? U heeft nog tot 21 mei de kans. Lees ook vooral eerst de criteria waaraan u met uw voorstel moet voldoen om in aanmerking te komen voor een bijdrage. De volgende ronde start in september. Hieronder ziet u planning van dit jaar:

 

Klik hier om de afbeelding te vergroten.


 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief