Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

18 april 2017

Vergadering Regionale Agendacommissie 10 april

RAC april 2017.jpg

De Regionale Agendacommissie (RAC) sprak over lobby en branding van FruitDelta Rivierenland, de eerste regionale startnotities voor de onderwerpen Mobiliteit, Regionale Energiestrategie en Leefbaarheid en over de rol van de raden bij de implementatie van de omgevingswet.

Taak RAC
Het is de taak van de RAC om het regiobestuur te adviseren over het betrekken van raadsleden bij regionaal bestuurlijke processen. In de commissie zitten twee raadsleden per gemeente en twee griffiers. Regiovoorzitter Hans Beenakker is de voorzitter van de RAC.

Raadsleden in klankbordgroep ‘Lobby en Branding FruitDelta Rivierenland’
Na de succesvolle kick-offbijeenkomst van Fruitdelta Rivierenland op 27 maart, wil Regio Rivierland actief aan de slag met lobby en branding van Fruitdelta Rivierenland. Dit om ons gebied beter op de kaart te krijgen bij Provincie, Rijk en Europa, zodat we onze ambities kunnen bereiken. De Regio doet een oproep aan de gemeenteraden om per gemeenteraad een geïnteresseerde persoon te leveren voor een klankbordgroep. Het doel van deze groep is om samen na te gaan welke rol gemeenteraadsleden kunnen spelen bij de lobby en branding van de regio. Bent u raadslid en heeft u interesse, dan kunt u zich aanmelden via uw raadsgriffier.

Eerste startnoties in voorbereiding
De eerste regionale startnotities voor de beleidsonderwerpen 'Mobiliteit', de 'Regionale Energiestrategie' en ‘Leefbaarheid’ zijn voor procesadvies aangeboden aan de RAC. De tien gemeenteraden ontvangen de startnotities vervolgens via de colleges. De notities zijn in samenwerking en op verzoek van tien portefeuillehouders van al onze samenwerkende gemeenten opgesteld. Het idee is om naast de regionale economische speerpunten en het woonprogramma ook intensiever te gaan samenwerken op leefbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid.

Rol raden bij implementatie omgevingswet
Ook de Rivierenlandse gemeenten hebben van het Rijk de taak om de omgevingswet te implementeren, liefst per 1 januari 2019. Het is nog zoeken naar de rol die gemeenteraden daarbij gaan spelen. Ondertussen start Regio Rivierenland met het opstellen van een ruimtelijke strategische visie voor de drie speerpunten Agribusiness, Economie en Logistiek en Recreatie en Toerisme in 2017. Dit proces wordt een pilot voor de voorbereiding van de implementatie van de omgevingswet. Het resultaat moet vertaald gaan worden in een gemeentelijke omgevingsvisie. Tussen de Regio en gemeenten wordt intensief samengewerkt voor een optimaal resultaat voor de ruimtelijke strategische visie en een efficiënte implementatie van de omgevingswet. Twee procesbegeleiders (mevrouw Wintjes en meneer Volmer) werken aan regionale thema's. De gemeenten werken de lokale thema’s van de omgevingswet apart uit. De RAC heeft aangegeven dat gemeenteraden schriftelijk en via raadsbijeenkomsten geïnformeerd willen worden over regionale zaken en hierbij ook betrokken willen worden. De eerstvolgende regionale raadsbijeenkomst op 20 september zal in het teken van ruimtelijke ontwikkeling staan.


Zie ook het nieuwsbericht over de vorige RAC-vergadering: Regionale Agendacommissie praat over plannen voor 2017.

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief