Nieuws.jpg

Speerpunt Recreatie en Toerisme Nieuwsarchief

31 maart 2017

Ondernemers uitgenodigd voor netwerkbijeenkomst op 11 april

header_nieuwsbrief_water.png

Het Speerpuntberaad Recreatie en Toerisme nodigt ondernemers uit voor de netwerkbijeenkomst 'Water op de kaart in regio Rivierenland'. Hoe kunnen wij samen het water in onze mooie regio meer bekendheid geven?

Datum en tijd: Dinsdag 11 april van 12.30 - 15.00 uur (vriendelijk verzoek om op tijd te zijn, want om 13.00 uur vaart De Sluizer uit!)
Locatie: Luxueus passagiersschip De Sluizer, Moere Mooren, Blauwe Sluis 1b in Appeltern (route)

Aanleiding netwerkbijeenkomst
Uit persoonlijke gesprekken van speerpuntvoorzitter Jan de Boer met grotere ondernemers en partijen bleek dat zij behoefte hebben aan verbindende regionale bijeenkomsten rondom een thema. Door samen te verkennen hoe wij het water in de regio meer bekendheid kunnen geven, werken we concreet aan het realiseren van onze regionale ambities: het creëren van meer toeristisch aanbod en daardoor meer omzet. Ook willen wij positief stilstaan bij de vrijwillige inzet van partijen.

Wat is het doel?

  • Samen tot actie komen om het water beter vindbaar te maken voor toeristen
  • Bouwen aan het regionale recreatie- en toerismenetwerk: elkaar en elkaars werkzaamheden leren kennen
  • Opstap naar het leggen van verbindingen en nagaan wie welke activiteiten wil/gaat ontplooien

Wie zullen er zijn?

  • ondernemers
  • ondernemersverenigingen/-platforms
  • uitvoeringsorganisaties
  • brancheorganisaties
  • overige betrokkenen (o.a. overheden)
  • bestuurdersDe bijeenkomst vindt plaats op 'De Sluizer' van Moeke Mooren, Blauwe Sluis 1b in Appeltern

Globaal programma
12.30 uur - gezamenlijke lunch
13.00 uur - welkom door speerpuntvoorzitter Jan de Boer
13.10 uur - inspiratielezing Eric van Nuland van bureau Van Nuland en Partners
13.30 uur - pitches van diverse initiatiefnemers
14.00 uur - in gesprek met elkaar
14.30 uur - terugkoppeling
15.00 uur - einde en napraten

Jan de Boer, Speerpuntvoorzitter Recreatie en Toerisme, Regio Rivierenland:

"Ondernemers, u bent aan zet deze dag! Ik nodig u uit om kennis te komen maken met de plannen en ideeën die er zijn voor het water in onze mooie regio. Door onderling verbindingen te leggen en na te gaan wat we voor elkaar kunnen beteken, kunnen we samen een impuls geven aan het op de kaart zetten van het water in regio Rivierenland. Graag tot ziens op 11 april!"


Aanmelden

Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan door een bericht te sturen aan aanmelding@regiorivierenland.nl o.v.v. 'Netwerkbijeenkomst R&T' en met vermelding van uw naam en organisatie.

Nieuwsarchief