Nieuws.jpg

Bestuur & Organisatie Nieuwsarchief

29 maart 2017

Overweldigende opkomst bij lancering FruitDelta Rivierenland

EB FruitDelta Rivierenland op podium.jpg

Op maandag 27 maart werd FruitDelta Rivierenland onder grote belangstelling gelanceerd in De Pluk in Geldermalsen. Met de start beleefden ook het Regionaal Investeringsfonds en de Economic Board hun kick-off.

Samen werken aan realiseren regionale ambities
FruitDelta Rivierenland is het Rivierenlandse samenwerkingsverband van overheid, onderzoek, onderwijs, ondernemers en ondernemende inwoners, oftewel: de 5 O’s. Aangevuld met partners als Provincie Gelderland en uitvoeringsorganisaties zetten zij zich in voor de ambities, opgaven en projecten die de drie economische speerpunten Agribusiness, Economie en Logistiek en Recreatie en Toerisme in onze regio een boost gaan geven.

Samen regionale doelstellingen waarmaken
De lancering was natuurlijk openbaar en dat zorgde ervoor dat de zaal gevuld was met  ‘O’s’. Zij hoorden van Hans Beenakker, voorzitter van Regio Rivierenland en nu ook FruitDelta Rivierenland, de ins & outs van FruitDelta: “Regio Rivierenland is het samenwerkingsverband van de tien gemeenten tussen de grote rivieren, maar de regio is meer dan overheid. Het slagen van de regionale doelstellingen is sterk afhankelijk van ondernemers, de onderwijswereld, de onderzoeksbranche, organisaties en ondernemende inwoners. Als vijf O’s slaan wij de handen ineen onder de naam FruitDelta Rivierenland. Wij hebben een eigen Regionaal Investeringsfonds waarmee wij private en publiekprivate projecten kunnen cofinancieren en initiatieven uit de markt en netwerken in de samenleving kunnen aanjagen. Een Economic Board beheert dit fonds. Kort gezegd: ondernemers en ondernemende inwoners met initiatieven die aansluiten bij de speerpunten, kunnen financiële steun, kennis en netwerkcontacten verkrijgen voor hun initiatieven.”

De economische speerpunten en de ambities
Als je kijkt naar Rivierenland, dan springen drie zaken eruit: de succesvolle tuinbouw, de uitstekende geografische ligging en de prachtige natuur. De tien samenwerkende gemeenten van Regio Rivierenland benoemden die zaken tot economische speerpunten: Agribusiness, Economie & Logistiek en Recreatie & Toerisme. Elk speerpunt heeft een ambitie/doelstelling:

•  Agribusiness: Onze tuinbouw wordt nóg meer toonaangevend in Europa.
•  Economie & Logistiek: Wij komen in de top 3 van logistieke hotspots van Nederland.
•  Recreatie & Toerisme: Wij bereiken een jaarlijkse omzetgroei van 5%.

Hoe meer wij deze doelen waarmaken, hoe krachtiger Rivierenland wordt. De hele regio zal hiervan profiteren; denk aan meer werkgelegenheid, inkomsten, kennis, voorzieningen, et cetera.

Acrobatiek: vertrouwen, balans en steun
Na het vraaggesprek van dagvoorzitter Marlous Löffelman met Hans Beenakker, was het woord aan een bijzondere ‘spreker’. Als zogenaamde ervaringsdeskundig op het gebied van interdisciplinaire samenwerking - met een moeilijke bedrijfsnaam - was ene Marco Savar uitgenodigd om als expert iedereen te inspireren. Nadat hij een ‘ondernemer’ uit de zaal had gevraagd hem te assisteren bij zijn sessie en hij deze dame de lucht in tilde, bleek het om het acrobatenduo Savar te gaan. Tijdens hun indrukwekkende act lieten zij letterlijk zien hoe belangrijk onderling vertrouwen, balans en een flinke steun in de rug is.

Lancering Regionaal Investeringsfonds en Economic Board
De kick-off van FruitDelta Rivierenland betekende ook de lancering van het Regionaal Investeringsfonds en de Economic Board. De tien leden hiervan spelen als beheerders van het fonds een cruciale rol. Waar FruitDelta een samenwerking is tussen de O’s, zo geldt dat ook voor de samenstelling van de board. Het zijn allemaal leden die hun sporen in de regio en/of in hun branche hebben verdiend.De Economic Board beoordeelt en honoreert de aanvragen die binnenkomen voor het Regionaal Investeringsfonds, maar dat is niet het enige. De leden delen ook hun kennis en kunnen aanvragers in contact brengen met partijen die zinvol kunnen zijn bij het realiseren van hun project. Ook is de board een onafhankelijk adviesorgaan voor het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland.Om de leden te leren kennen, stelden zij zich voor en gaven zij aan wat zij kunnen betekenen voor de indieners van projecten of waar zij kansen zien in Rivierenland.

Lobby en branding
Gedeputeerd Bea Schouten was uitgenodigd om de lancering vanuit Provincie Gelderland mee te maken. Zij deelde haar visie op Rivierenland met de aanwezigen: “Voor mijn werk, maar ook privé, kom ik hier vaak en FruitDelta is een geweldig initiatief. Er zit veel daadkracht, kennis en kunde en ik hoop van harte dat veel mensen hun projecten kunnen realiseren. Mijn complimenten voor het vermogen waarmee jullie het op poten hebben gezet.”

Hans Beenakker liet weten dat niet alleen binnen, maar ook buiten de regio steeds meer mensen zullen weten dat Rivierenland een regio is om rekening mee te houden: “Wij zetten in op lobby en branding. Dat ligt in de lijn van onder meer Appelpop, de KLM Open, het Fruitcorso en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het eerste concrete voorbeeld is de Kersenparty, die in juni zal plaatsvinden in samenwerking met het Rode Kruis. Deze party zal elk jaar in een andere plaats plaatsvinden en elk jaar zal er geld voor het goede doel worden ingezameld.” Ook de website is live!
Bij FruitDelta Rivierenland hoort natuurlijk een digitaal platform: www.fruitdelta.nl. Bea Schouten en Hans Beenakker telden samen met de zaal af tot het moment dat zij op de rode knop konden drukken en daarmee de site konden lanceren.Op de website is niet alleen alle informatie over FruitDelta te vinden, maar het is ook de plek waar mensen met een goed initiatief steun vanuit het Regionaal Investeringsfonds kunnen aanvragen. De leden van de Economic Board zijn er te vinden, evenals onder andere evenementen, de film waarmee de lancering werd geopend en projecten. Hoe meer activiteiten en projecten er worden ontplooid binnen FruitDelta, hoe meer de site zal groeien. Kom dus regelmatig terug voor het laatste nieuws. En volg FruitDelta op Twitter, Facebook en Instagram.

Informatiemarkt
Na het programma in de zaal, konden de aanwezigen in het grand café van De Pluk napraten  onder het genot van een streekgebonden hapje en drankje, waaronder appelcider, kaas, bietenballen en worstjes. Ze konden verder kennismaken met de leden van de Economic Board en de stands bezoeken van Regio Rivierenland  (Uitvoeringsprogramma en RIF, informatie over het rapport ‘Kracht van Oost , projecten Glasvezel, Mobiliteit en Wonen), de partners Greenport Gelderland, RBT Rivierenland, RW-POA Rivierenland en Logistieke Hotspot Rivierenland, het netwerk Platteland Rivierenland, de Fruitmotor en de producenten van streekproducten.

Projecten kunnen worden ingediend!
Op 1 april gaat het loket van het Regionaal Investeringsfonds op www.fruitdelta.nl open en kan iedereen die aan de criteria voldoet, vóór eind april een aanvraag indienen. In mei en juni beoordeelt de Economic Board de aanvragen, waarna de gehonoreerde projecten direct kunnen starten. In september vindt de tweede ronde plaats. Wij verwachten dat wij u binnen enkele maanden kunnen vertellen welke projecten in Rivierenland een vlucht gaan nemen.

Volg alles op www.fruitdelta.nl

  

Nieuwsarchief