Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

16 maart 2017

Dag van de Leerplicht uitbundig gevierd in regio Rivierenland

Donderdag 16 maart was het de landelijke Dag van de Leerplicht. Ook in regio Rivierenland vierden wij het recht op onderwijs.

Nadruk op preventie werpt vruchten af
De Dag van Leerplicht is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Ingrado. Dit jaar was er speciale aandacht voor de samenwerking die nodig is om schoolverzuim en thuiszitten verder terug te dringen. In ons land en dus ook in regio Rivierenland werken gemeenten, scholen, leerlingen en ouders al jaren samen om schoolverzuim en -uitval te voorkomen. Met succes: het aantal voortijdig schoolverlaters daalde op nationaal niveau van zo’n 71.000 jongeren in het schooljaar 2001/2002 in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs met bijna 50.000 naar 22.948 in 2015/2016. De focus ligt steeds meer op preventie: het tijdig signaleren van verzuim en voorkomen van uitval.

Regio Rivierenland: beter dan nationaal gemiddelde
Regio Rivierenland heeft minder voortijdig schoolverlaters dan het nationaal gemiddelde: 0,3% minder. Dit is een mooie bevestiging voor het Regionaal Meld- en coördinatiepunt Voortijdig schoolverlaters Rivierenland (RMC) van Regio Rivierenland dat de aanpak die zij heeft ontwikkeld met contactgemeente Tiel, de negen andere gemeenten van Regio Rivierenland, het onderwijs en ketenpartners zich vertaalt in succes.
 
Samenwerking centraal
In regio Rivierenland werd de Dag van de Leerplicht gevierd in het Toverbaltheater in Beneden-Leeuwen. Hier kwamen alle leerplicht- en RMC-medewerkers samen. De samenwerking tussen de leerplichtambtenaren, de RMC-medewerkers en de administratief medewerkers Leerplicht-RMC stond centraal.Zij volgden een inspiratiesessie van Kiki Cornelissen van Het Toverbaltheater, die bestond uit een theatervoorstelling (zie foto) en een theatrale visiepresentatie. Daarnaast ging het RMC op bezoek bij de medewerkers van het verzuimpunt van ROC Rivor en het suc6-punt van ROC Koning Willem 1 in Den Bosch. Zij kregen een heerlijke taart overhandigd als dank voor hun inzet en prettige samenwerking.

Leerplicht-toppers in het zonnetje gezet
Speciale aandacht was er voor de mensen die zich op het gebied van leerplicht bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Iedere leerplichtambtenaar koos een kandidaat, die uit handen van de desbetreffende ambtenaar en de wethouder een leuke attentie ontving. De volgende personen werden in het zonnetje gezet: Duncan Lens (verzuimcoördinator RSG Lingecollege), Riet Claassens (leerlingcoördinator van het Pax Christie College in Beneden-Leeuwen), Lidy Leenders en John van Opstal (leerlingenvervoer), Johan Rijcken (beleidsmedewerker jeugd Zaltbommel), Gerrit Groeneveld (VSV-coach van het Cambium College), Arna van den Bosch (jeugdarts van GGD-Gelderland-Zuid), Shervin Khalkhali (Sociaal Team Neder-Betuwe) en het kernteam van de gemeente Geldermalsen.

Landelijke ketenpartners lanceren Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)
Op landelijk niveau was deze dag ook belangrijk, omdat de landelijke ketenpartners Halt, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en Ingrado  de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) ondertekenden. Deze is ontwikkeld om een eenduidige aanpak en duidelijkheid te hebben over wie wat doet in welke fase. Bij de aanpak van schoolverzuim is het namelijk belangrijk dat snel stappen worden gezet om (langdurige) schooluitval te voorkomen. 

Bovenste foto: Corina Grotenhuis (leerplichtambtenaar Team Leerplicht), Shervin Khalkhali (Sociaal Team Neder-Betuwe), Ria Elfring (coördinator Sociaal Team Neder-Betuwe) en wethouder Keuken van Neder-Betuwe. 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Poster RSV_dec 2018.png
Deze zomer is een eerste conceptversie van de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda opgeleverd. Op advies van de bestuurlijke...
Projecten
Veilingterrein Tiel.jpg
Tien Gelderse woningbouwprojecten hebben een aanvraag ingediend voor de Woningbouwimpuls (WBI) van het Rijk. Twee daarvan,...
CG Dienstverlening
0001.jpg
Afgelopen schooljaar speelden de coronamaatregelen een grote rol voor leerlingen, scholen én ook op het werk van...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistics-Valley-1024x625.png
Scholengemeenschap KWC in Culemborg is op 4 oktober de startlocatie van de Week van de Logistiek in Rivierenland. De Roadshow...
Speerpunt Agribusiness
Laanboomhuis-logo-1024x858.jpg
Na ruim een jaar zonder bijeenkomsten zat netwerkorganisatie (en FruitDelta-samenwerkingspartner) Greenport Gelderland op 10...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Rivierenland.jpg
Provincie Gelderland, Stichting Achterhoek Toerisme, Veluwe Alliantie, Regio Rivierenland en Groene Metropoolregio...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.