Nieuws.jpg

Persberichten Nieuwsarchief

15 maart 2012

Negende Landelijke Dag van de Leerplicht

Op donderdag 15 maart 2012 is er voor de negende keer de Landelijke Dag van de Leerplicht. Voor gemeenten, scholen en leerplichtambtenaren is deze dag een mooie gelegenheid om het belang van onderwijs extra te benadrukken.

Over de regionale actie
Dit jaar hebben de leerplichtambtenaren binnen Regio Rivierenland hun krachten gebundeld. Zij hebben namelijk gezamenlijk een actie opgezet, die zich richt op de scholen voor voortgezet onderwijs. Al deze scholen zijn benaderd met het verzoek, drie leerlingen aan te wijzen die het predicaat “superleerling” verdienen. Deze leerlingen worden vandaag extra in het zonnetje gezet en zullen door de leerplichtambtenaar en/of de wethouder van Onderwijs een aardigheidje krijgen aangeboden.

Met deze actie willen de leerplichtambtenaren zich nu eens niet richten op de jongeren die er een potje van maken, maar juist op de leerlingen die het heel goed doen. Het spreekt vanzelf dat de “winnaars” een blanco verzuimlijst hebben: zij komen niet ongeoorloofd te laat in de les en verzuimen ook niet anderszins. Verder hebben zij een goede werkhouding en gaan zij respectvol om met leerkrachten en medeleerlingen. Kortom: het zijn superleerlingen! Belangrijk om te weten is dat de verkozen leerlingen geen toekomstige wetenschappelijke genieën (hoeven te) zijn. Het niveau doet er niet, zolang de leerlingen maar oprecht proberen om hun talenten ten volle te benutten.

De meeste scholen werken enthousiast mee aan deze actie. Sommige scholen prefereren echter een andere opzet of een aangepaste datum. Vanzelfsprekend gaan leerplichtambtenaren flexibel hiermee om. Deze scholen zullen in overleg met hun leerplichtambtenaar daarom op een andere manier invulling geven aan deze dag.

Over de Dag van de Leerplicht
De landelijke Dag van de Leerplicht vindt elk jaar plaats. Brancheorganisatie Ingrado en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ondersteunen gemeenten en scholen in het hele land bij de organisatie van lokale acties en activiteiten. De leerplichtwet schrijft voor dat alle kinderen vanaf hun vijfde jaar tot het einde van het schooljaar waarin zij zestien jaar worden elke dag naar school moeten. Daarnaast zijn jongeren tot aan hun achttiende verjaardag kwalificatieplichtig. Dit betekent dat zij moeten werken aan het behalen van hun startkwalificatie, ofwel een havo-, wvo- of mbo niveau-2 diploma. Hiermee wil de overheid schooluitval tegengaan. Met een diploma op zak vergroten jongeren immers de kans op een
passende en leuke baan.

Contactgegevens


De contactgegevens betreffende het onderwerp in het persbericht vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Karin Giesen of Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: info@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

Nieuwsarchief