Nieuws.jpg

Speerpunt Recreatie en Toerisme Nieuwsarchief

15 maart 2017

De Waaldijk als tribune om te genieten van het rivierenlandschap

Waaldijk.jpg

Vier van onze regiogemeenten gaan samen met de gemeente Nijmegen, gemeente Overbetuwe, Waterschap Rivierenland en Provincie Gelderland onder leiding van ANWB samenwerken aan een programma voor recreatie langs de Waal.

Ambitie: de Waal beter beleefbaar maken
Regio Rivierenland faciliteert dit initiatief. Eén van de ambities van het Speerpunt Recreatie en Toerisme is om het water van de rivieren in onze regio beter beleefbaar te maken. Tijdens het speerpuntberaad van 12 februari 2016 vertelde de heer Rob Gremmen van de ANWB over het dijkversterkingsproject dat Waterschap Rivierenland vanaf 2020 gefaseerd zal uitvoeren langs de noordzijde van de Waal tussen Gorinchem en Nijmegen. Daaraan grenzen vier van onze regiogemeenten. Door deze dijkversterking ontstaan kansen voor recreatie. De heer Gremmen pleitte ervoor om de Waal beter beleefbaar te maken voor recreanten en toeristen. Hij deed een oproep om een gezamenlijk beeld te ontwikkelen en om als gemeenten daarin samen te werken. 

Samenwerkende partijen
Vanuit Regio Rivierenland pakten de gemeenten Neder-Betuwe, Tiel, Neerijnen en Lingewaal dit initiatief op, samen met de gemeenten Nijmegen en Overbetuwe. Zij gaan met ANWB, Waterschap Rivierenland en Provincie Gelderland een plan maken. Het doel: de Waaldijk als tribune voor de beleving van het rivierenlandschap.

Uw ideeën zijn welkom!
Voor dit plan ontvangen de initiatiefnemers graag ideeën. Het gaat erom de kansen in beeld te krijgen voor fietsen, wandelen, zwemmen, vissen, etc. En ook om inzicht te krijgen in waar dat kan gaan plaatsvinden. Voor de één zal een vogelkijkhut in een uiterwaarde een opsteker zijn, terwijl de ander een park voor ogen heeft dat bezoekers trekt die geïnteresseerd zijn in natuur en buitenbeleving, architectuur en culturele evenementen. Het Waterschap betrekt zoveel mogelijk omwonenden bij de plannen voor de dijkversterking.

Heeft u een goed idee?
Dan kunt u dat tot 31 maart indienen via een e-mail aan rgremmen@anwb.nl of wintjes@regiorivierenland.nl. Rond de zomer moet de inventarisatie gereed zijn. 

Nieuwsarchief