Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

14 maart 2017

Werkgelegenheid economie en logistiek groeit in de regio Rivierenland

Werkgelegenheid.jpg

De eerste uitkomsten van het jaarlijkse werkgelegenheidsonderzoek laten zien dat in vergelijking tot het jaar ervoor zowel het aantal bedrijven als het aantal banen is toegenomen.

Grootschalig onderzoek door gemeenten en provincie
De werkgelegenheidsenquête (PWE) is een onderzoek dat gemeenten en provincie uitvoeren naar de aard en omvang van de Gelderse werkgelegenheidDe kracht van deze samenwerking is dat we met behulp van de PWE inzicht krijgen in de aard, locatie en ontwikkelingen van de werkgelegenheid en bedrijvigheid in de regio. Een jaarlijks onderzoek onder bedrijven en instellingen in heel Gelderland levert de benodigde informatie. Alle bedrijven met vijf of meer werkzame personen worden benaderd, en kleinere bedrijven steekproefsgewijs.

Resultaten te vinden in Regiobarometer
De nieuwe resultaten zullen worden opgenomen in onze Regiobarometer. Dit is een handige tool waarmee u in één oogopslag inzicht in de trends en ontwikkelingen van de thema's krijgt die in onze regio spelen.

Overige speerpunten
De groei gaat op voor het speerpunt Logistiek en Economie. De werkgelegenheid binnen het speerpunt Agribusiness neemt helaas af. De exacte cijfers voor het speerpunt Recreatie en Toerisme zijn nog niet bekend, maar wel blijkt uit de PWE-resultaten dat de werkgelegenheid in de horeca toeneemt. Meer informatie hierover volgt later.

Meer informatie over de gehele PWE-Gelderland vindt u hier.

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Poster RSV_dec 2018.png
Deze zomer is een eerste conceptversie van de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda opgeleverd. Op advies van de bestuurlijke...
Projecten
Veilingterrein Tiel.jpg
Tien Gelderse woningbouwprojecten hebben een aanvraag ingediend voor de Woningbouwimpuls (WBI) van het Rijk. Twee daarvan,...
CG Dienstverlening
0001.jpg
Afgelopen schooljaar speelden de coronamaatregelen een grote rol voor leerlingen, scholen én ook op het werk van...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistics-Valley-1024x625.png
Scholengemeenschap KWC in Culemborg is op 4 oktober de startlocatie van de Week van de Logistiek in Rivierenland. De Roadshow...
Speerpunt Agribusiness
Laanboomhuis-logo-1024x858.jpg
Na ruim een jaar zonder bijeenkomsten zat netwerkorganisatie (en FruitDelta-samenwerkingspartner) Greenport Gelderland op 10...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Rivierenland.jpg
Provincie Gelderland, Stichting Achterhoek Toerisme, Veluwe Alliantie, Regio Rivierenland en Groene Metropoolregio...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.