Nieuws.jpg

Speerpunt Logistieke Hotspot Nieuwsarchief

14 maart 2017

Werkgelegenheid economie en logistiek groeit in de regio Rivierenland

Werkgelegenheid.jpg

De eerste uitkomsten van het jaarlijkse werkgelegenheidsonderzoek laten zien dat in vergelijking tot het jaar ervoor zowel het aantal bedrijven als het aantal banen is toegenomen.

Grootschalig onderzoek door gemeenten en provincie
De werkgelegenheidsenquête (PWE) is een onderzoek dat gemeenten en provincie uitvoeren naar de aard en omvang van de Gelderse werkgelegenheidDe kracht van deze samenwerking is dat we met behulp van de PWE inzicht krijgen in de aard, locatie en ontwikkelingen van de werkgelegenheid en bedrijvigheid in de regio. Een jaarlijks onderzoek onder bedrijven en instellingen in heel Gelderland levert de benodigde informatie. Alle bedrijven met vijf of meer werkzame personen worden benaderd, en kleinere bedrijven steekproefsgewijs.

Resultaten te vinden in Regiobarometer
De nieuwe resultaten zullen worden opgenomen in onze Regiobarometer. Dit is een handige tool waarmee u in één oogopslag inzicht in de trends en ontwikkelingen van de thema's krijgt die in onze regio spelen.

Overige speerpunten
De groei gaat op voor het speerpunt Logistiek en Economie. De werkgelegenheid binnen het speerpunt Agribusiness neemt helaas af. De exacte cijfers voor het speerpunt Recreatie en Toerisme zijn nog niet bekend, maar wel blijkt uit de PWE-resultaten dat de werkgelegenheid in de horeca toeneemt. Meer informatie hierover volgt later.

Meer informatie over de gehele PWE-Gelderland vindt u hier.

Nieuwsarchief