Nieuws.jpg

Bestuur & Organisatie Nieuwsarchief

14 maart 2017

Vergadering Algemeen Bestuur 8 maart

AB maart 2017.jpg

Ons AB nam enkele belangrijke beslissingen over het Regionaal Investeringsfonds en de Economic Board. Het bestuur wil ook aan de slag met lobby en branding.

Regionaal Investeringsfonds een feit
Na een traject van ruim een jaar is het Regionaal Investeringsfonds van idee tot werkbaar instrument ontwikkeld in regio Rivierenland. Alle tien gemeenteraden zijn akkoord gegaan met het instellen van het fonds en de GR-wijziging die daarvoor nodig was. Het AB stelde op 8 maart een nieuwe subsidieverordening vast, waardoor het fonds ook daadwerkelijk besteed kan gaan worden. Hiermee is regio Rivierenland de enige regio in de provincie Gelderland die een dergelijk investeringsfonds heeft. Met dit fonds willen wij meer uitvoering geven aan de regionale ambities en het regionale uitvoeringsprogramma voor de drie economische speerpunten Agribusiness, Economie en Logistiek en Recreatie en Toerisme.

Economic Board ingesteld
Regiovoorzitter Hans Beenakker heeft veel energie gestoken in het vinden van de juiste kandidaten voor een Economic Board (EB) in regio Rivierenland. De EB zal het Regionaal Investeringsfonds beheren, dat geen winstoogmerk heeft en waarin stevig wordt samengewerkt tussen vertegenwoordigers van de O’s. De EB beoordeelt en honoreert de aanvragen die binnenkomen voor het RIF, maar deelt ook kennis en kunde en kan de aanvragers in contact brengen met partijen die zinvol kunnen zijn bij het realiseren van hun project. De EB is als onafhankelijk adviesorgaan ook de partij die het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland adviseert over de besteding van de middelen van het RIF. Daarnaast neemt hij het ambassadeurschap voor de regio op zich. Het AB benoemde formeel de leden van de EB. Zij zullen zich op 27 maart presenteren tijdens de kick-off bijeenkomst van FruitDelta Rivierenland in de Pluk in Geldermalsen. Ook Hans Beenakker zelf is lid van de EB in de rol van onafhankelijk voorzitter. link naar programma 27 maart

Lobby en branding FruitDelta Rivierenland
Voor de uitvoering van de regionale ambities is het instellen van een Regionaal Investeringsfonds en Economic Board niet voldoende. Ook zal de regio als FruitDelta Rivierenland beter op de kaart moeten komen te staan bij partijen waarmee de samenwerking nodig is om de ambities te realiseren. We willen ondernemers interesseren om te investeren in Rivierenland. Daarvoor gaat het AB onder leiding van AB-lid Harry de Vries aan een lobby- en brandingplan werken. Twee evenementen krijgen daarin een bijzondere rol: een nieuwe Kersenparty vóór de zomer, gekoppeld aan het goede doel (Rode Kruis) en het Fruitcorso in september, gekoppeld aan Fruitdelta Rivierenland en het regionale uitvoeringsprogramma. De Kersenparty en het Fruitcorso zijn bedoeld om gasten, zoals andere bestuurders, ondernemers en organisaties van binnen en buiten de regio, te kunnen uitnodigen.

Fruitrijk als publiekstrekker
Het AB heeft het RBT Rivierenland opdracht gegeven om een haalbaarheidsstudie Fruitrijk uit te voeren. Fruitrijk zou een belangrijke attractie kunnen worden die onze regio bekendheid geeft en jaarlijks veel bezoekers trekt. Medio maart wordt de studie opgeleverd, tijdens de vergadering presenteerde Richard de Bruin van het RBT de eerste resultaten. Uit de Monitor Vrijetijdseconomie blijkt dat er een tekort is aan dag- en verblijfsrecreatie in relatie tot de gewenste ambitie: een jaarlijkse omzetgroei van 5% voor het speerpunt Recreatie en Toerisme. Uit eerder regionaal onderzoek bleek dat een nieuwe attractie een vliegwiel kan zijn voor ontwikkelingen in de omgeving. Daarom is er een kwalitatieve en kwalitatieve analyse uitgevoerd naar wat de impact van een attractie in deze regio is. En er is gesproken met partijen van binnen en buiten de regio.

Eerste resultaten haalbaarheidsstudie Fruitrijk
Ondernemers in het gebied staan positief tegenover het idee. Regio Rivierenland grossiert aan openluchtrecreatie, terwijl een slechtweervoorziening ontbreekt, aldus Johan Kaspers van Brederode Advies, met wie RBT Rivierenland samenwerkt. Het definitieve concept moet aan ondernemers overgelaten worden. Maar wil de attractie ca. 350.000 bezoekers trekken, dan is een streekeigen voorbeeld à la Karls Erlebnis-Dorf in Duitsland haalbaar. De combinatie retail, gastronomie, attracties zonder toegangsprijs en evenementen kan aanslaan in deze regio. Het maakt 4,5 miljoen omzet mogelijk, levert banen op en het versterkt onderwijs en agribusiness. Wanneer de overheid mee investeert, wordt de kans op succes groter. Het advies is om een taskforce op te richten en een lobbyplan uit te voeren om de regio bekender te maken bij partners. Immers, ook andere regio's lobbyen en timmeren met succes aan de weg.

Afscheid Cees Veerhoek als lid van het AB
Cees Veerhoek, burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe, gaat met pensioen en zal daarom zijn lidmaatschap van het AB overdragen aan zijn opvolger. Hij gaf aan dat hij ervaren heeft dat de gemeente Neder-Betuwe regio minded is geweest en hoopt dat dit zo zal blijven in de toekomst. De regiovoorzitter bedankt hem namens alle leden voor zijn positieve inzet.

 

 

Nieuwsarchief