Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

13 maart 2017

Hij komt er weer aan: de Dag van de Leerplicht

Dag van de Leerplicht.jpg

Donderdag 16 maart is de Dag van de Leerplicht 2017. Op die dag staan we stil bij het recht op onderwijs. Ook worden de mensen in het zonnetje gezet die zich op dit vakgebied bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Ochtendprogramma: pluim voor Leerplicht-toppers
De ochtend staat geheel in het teken van die mensen die zich het afgelopen jaar extra hebben ingezet voor het vakgebied. Bijvoorbeeld medewerkers van scholen, GGD-artsen en medewerkers van de gemeentelijke wijkteams. Iedere leerplichtambtenaar heeft zijn of haar eigen kandidaat gekozen. Hij of zij zal uit handen van de desbetreffende ambtenaar en de wethouder een leuke attentie ontvangen. En uiteraard alle lof voor zijn of haar werk.

Middagprogramma: samenwerking centraal
Tijdens de middag staat de samenwerking centraal tussen de leerplichtambtenaren, de RMC-medewerkers en de administratief medewerkers Leerplicht-RMC. Zij worden op de rode loper van het Toverbaltheater in Beneden-Leeuwen ontvangen en genieten eerst gezamenlijk van een uitgebreide lunch. Daarna wonen ze een inspiratiesessie bij van Kiki Cornelissen van Het Toverbaltheater in de Theaterzaal. Deze sessie bestaat uit een theatervoorstelling en aansluitend een theatrale visiepresentatie.

Wie doen er mee?
Tijdens de Dag van de Leerplicht doen alle leerplichtambtenaren in het Rivierengebied (m.u.v. de leerplichtambtenaar van Lingewaal, die zelfstandig een actie uitzet) en de RMC-trajectbegeleiders mee. Voor het middagprogramma zullen ook de administratief medewerkers van Leerplicht-RMC zich bij de leerplichtambtenaren en RMC-trajectmedewerkers voegen. 

Zie ook:

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief