Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

22 februari 2017

Rail Terminal Gelderland ontsluit Rivierenland multimodaal

Railterminal Gelderland 2_locatieschets.jpg

Met de Rail Terminal Gelderland bij Valburg kan de Betuweroute slimmer worden benut als internationale transportas. Het ontsluit Rivierenland multimodaal en maakt de regio nog aantrekkelijker als vestigingslocatie!

Railterminal op Container UitwisselingsPunt bij Valburg
John Rock (foto), ambtenaar van provincie Gelderland, was aanwezig op de Regiomiddag van 14 februari om over de Rail Terminal Gelderland (RTG) te vertellen die de Provincie wil ontwikkelen. Dit project past binnen haar Gebiedsopgave Gelderse Corridor. Concreet moet de railterminal op het al bestaande Container UitwisselingsPunt van Prorail bij Valburg komen, wat momenteel niet hiervoor wordt gebruikt. De ontsluiting zal plaatsvinden via afritten van de A15. Daarvoor loopt momenteel in samenspraak met bewoners een innovatief gebiedsproces (Knoop 38). Het idee van een inland Rail Terminal is overigens niet uniek. Er zijn er al meer in Nederland, bijvoorbeeld in Limburg en Noord-Brabant.

Internationale railverbindingen
Samen met ondernemers wordt momenteel gewerkt aan de nieuwe terminal, die de enige inlandterminal in Nederland zal worden die aan de Betuweroute ligt. Daarmee kan het een rol spelen in intercontinentale verbindingen, bijvoorbeeld richting China. Dit land investeert momenteel flink in de internationale railverbinding(en) naar Europa, als een sneller alternatief voor de scheepvaart. De belangrijkste verbinding van de RTG zal echter waarschijnlijk die tussen Rotterdam en Duisberg, Oost-Europa en Italië worden, ook wel bekend als de internationale transportcorridor Rhine-Alpine.

Positieve effecten van het RTG voor de regio Rivierenland
Door de komst van de railterminal bij Valburg wordt ook onze regio multimodaal ontsloten, waarmee het voor bedrijven nog aantrekkelijker wordt om zich hier te vestigen. Regio Rivierenland is al interessant voor bedrijven die een distributiecentrum willen voor hun nationale distributie, zoals ook bevestigd door het recente nieuws dat supermarktketen Plus haar vier distributiecentra tot één versmelt en deze vestigt in Tiel. Een RTG biedt daarnaast ook nieuwe mogelijkheden voor bedrijven die internationaal hun goederenstromen organiseren. Idealiter kan een RTG ervoor zorgen dat er een alternatief wordt geboden voor vervoer over de weg. Tevens is er een interessante relatie te leggen met agribusiness, namelijk het vervoer van producten op een temperatuur gecontroleerde wijze in speciale containers. Er is in Blijswijk bijvoorbeeld een railverbinding speciaal voor tuinbouwproducten. 

Zie ook: Factsheet Railterminal (pdf)

Kick-off FruitDelta Rivierenland
Het onderwerp 'Railterminal Gelderland' werd vooraf gegaan door de aankondiging van voorzitter Hans Beenakker dat onze nieuwe regiodirecteur Huug Derksen op 1 mei zal starten. Daarnaast vroeg hij aandacht voor de kick-off van FruitDelta Rivierenland op 27 maart. Ter voorbereiding van de kick-off is een eerste verkenning van de leden van de nieuwe Economic Board geweest waarbij zij verwachtingen naar elkaar uitspraken. Deze waren zeer positief: de leden willen verbinden en aanjager vanuit de regio zijn en hun eigen netwerk daarvoor inzetten. De leden van de Economic Board zullen zich presenteren op de kick-off-bijeenkomst.

 

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief