Nieuws.jpg

Speerpunt Agribusiness Nieuwsarchief

22 februari 2017

Asbestdakenverbod per 1 januari 2024

asbestsanering.jpg

Het grootste deel van de asbestdaken in Rivierenland ligt op agrarische bedrijven. Het Rijk verbiedt dat soort daken per 1 januari 2024 bij wet. Hoe zit dit en hoe kan de sanering worden bekostigd?

Stimuleren van het naleefgedrag
Harry Kremer van de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) gaf tijdens de regiomiddag op 14 februari inzicht in de wet die asbestdaken verbiedt per 1-1-2024 en hoe de sanering kan worden bekostigd. Het verbod op asbestdaken geldt voor alle daken in Nederland en dus ook voor particulieren en bedrijven in de regio Rivierenland: woonhuizen, bedrijfsgebouwen, stallen, etc. Maar het verwijderen ervan kost uiteraard geld. Om de doelstelling – geen asbestdaken meer – op een zo betaalbaar mogelijke wijze te bereiken, moeten de gemeenten het naleefgedrag van bedrijven en particulieren stimuleren. Want als zij dit niet doen, komen de kosten waarschijnlijk voor conto van de overheid. De ODR kan helpen om de risico's bij gemeenten te beperken.


Harry Kremer (vooraan zittend rechts) over de Asbesttrein

Werkconferentie over aanpak asbestsanering
Voor een goede aanpak is samenwerking tussen betrokken partijen, overheden, bedrijven en inwoners nodig. Ook is er innovatie nodig in de koppeling van asbestsanering aan nieuwe technieken van duurzaamheid en energieopwekking. De Provincie organiseert op 8 maart een werkconferentie over de versnelling van de aanpak van de asbestsanering. Regio Rivierenland gaat de Provincie via een brief laten weten dat wij actief aan de slag willen gaan zoals dat in de regio Achterhoek ook al gedaan wordt middels de zogenaamde Asbesttrein (een metafoor van het verbod). Dit is een goed en laagdrempelig voorbeeld van ontzorgen.

Kick-off FruitDelta Rivierenland
Het onderwerp 'asbestsanering' werd vooraf gegaan door de aankondiging van voorzitter Hans Beenakker dat onze nieuwe regiodirecteur Huug Derksen op 1 mei zal starten. Daarnaast vroeg hij aandacht voor de kick-off van FruitDelta Rivierenland op 27 maart. Ter voorbereiding van de kick-off is een eerste verkenning van de leden van de nieuwe Economic Board geweest waarbij zij verwachtingen naar elkaar uitspraken. Deze waren zeer positief: de leden willen verbinden en aanjager vanuit de regio zijn en hun eigen netwerk daarvoor inzetten. De leden van de Economic Board zullen zich presenteren op de kick-off-bijeenkomst.


Overige onderwerpen
Ander onderwerp van het speerpuntberaad was het Laanboompact en de plannen voor het Laanboomcentrum ‘Agro Business Centre Opheusden’

Nieuwsarchief