Nieuws.jpg

Speerpunt Agribusiness Nieuwsarchief

17 februari 2017

Laanboompact en Agro Business Centre centraal tijdens speerpuntberaad

Agriberaad.jpg

Het Laanboompact, de plannen voor het Laanboomcentrum ‘Agro Business Centre Opheusden’ en het Regionaal Investeringsfonds stonden centraal tijdens het speerpuntberaad Agribusiness op 14 februari.

Greenport Gelderland: pacten tuinbouw timmeren aan de weg
Greenport Gelderland is als uitvoeringsorganisatie een belangrijke partner bij het realiseren van het regionale uitvoeringsprogramma om de ambitie voor het speerpunt Agribusiness te bereiken: de tuinbouw in Rivierenland wordt nóg meer toonaangevend in Europa. De vorige keer stond het speerpuntberaad in het teken van het Fruitpact van Greenport Gelderland. Deze keer werd ingezoomd op haar Laanboompact en in de volgende speerpuntberaden komen het Champignon- en Glastuinbouwpact aan de orde.

Laanboompact
Ton Baltissen (foto) van WUR (Wageningen University & Research) gaf uitleg over het Laanboompact in regio Rivierenland. In dit pact werken overheid, onderzoek, organisaties en bedrijfsleven al tien jaar samen om zodoende sneller besluiten te kunnen nemen over ontwikkelingen in de laanboomsector. Dit alles wordt samengevat in de publicatie 'Laanboompact 2006 - 2016: tien jaar samen werken aan gezonde groei'. Het product 'boom' draagt bij aan de gezondheid, het milieu en aan de recreatie en het toerisme in onze leefomgeving. Het gaat om zo'n 900 arbeidsplaatsen in de regio. Het samenwerkingverband werkt volgens een strategische agenda. Elke partij heeft een thema op zich genomen om aan te werken. Zo is de Rabobank aanspreekpunt voor het thema Duurzaamheid en de WUR voor het thema Innovatie.

Laanboomcentrum
Er zit groei in de sector, maar om hem verder te versterken, wordt gewerkt aan de realisatie van een Laanboomcentrum: Agro Business Centre (ABC) Opheusden

Op het 25 hectare grote ABC zal intensieve laanboomteelt (verenigd in Tree Centre Opheusden, TCO) worden bedreven. Exclusieve, laanboomgelieerde bedrijven zullen er als een sterk netwerk/cluster samenwerken en specialiteiten delen. Dit zorgt voor een slimme bundeling van kracht, know-how en efficiency. Het doel hiervan is om door te dringen in de keten en een grote aantrekkingskracht uit te oefenen op zowel klanten als kwaliteitsbedrijven (voor vestiging). Het bedrijfsleven draagt het ABC; ze participeert en investeert en betaalt fee aan de gemeente, die daarmee de voorfinanciering terugverdient.

 

Speerpunten voor 2017 zijn: het realiseren van een Laanboomhuis (het visitekaartje van het centrum, zie artist impression hierboven), marktinnovatie voor ‘green cities’, een jongerenprogramma, een Europees expertisecentrum, duurzaam waterbeheer en projecten in attitude van ondernemers. Alles staat in het teken van een beter rendement van ondernemers.

Regionaal Investeringsfonds
Een eigen Regionaal Investeringsfonds maakt het mogelijk om (publiek)private projecten te stimuleren en initiatieven uit de markt en netwerken in de samenleving aan te jagen en te cofinancieren. Met als doel het stimuleren van de agribusiness, economie en logistiek en recreatie en toerisme in onze regio. De gemeenteraden van Regio Rivierenland zullen nog tot 10 maart de laatste besluiten nemen over het Regionaal Investeringsfonds.

Laatste voorzitterschap Thomas Steenkamp

Thomas Steenkamp, voorzitter van het speerpuntberaad Agribusiness, zat voor de laatste keer het speerpuntberaad voor. Hij zal nog tot 1 juni van dit jaar voorzitter blijven.

 

 

Nieuwsarchief