Nieuws.jpg

Persberichten Nieuwsarchief

2 februari 2012

Regio Rivierenland kritisch over Prorail_onderzoek

Regio Rivierenland kritisch over Prorail-onderzoek De programmaraad Bereikbaar van Regio Rivierenland met de bestuurlijk trekkers van Tiel en Neder- Betuwe hebben kritisch gereageerd op het onderzoek van Prorail over de overbelastverklaring op het spoor Elst-Arnhem. De Programmaraad vindt dat het onderzoek te veel voorbijgaat aan het maatschappelijke belang van de rechtstreekse treinverbinding tussen Tiel en Arnhem. Het onderzoek richt zich te zeer op kostbare infrastructurele oplossingen en laat goedkopere alternatieven (zoals spoorinnovaties, het beperken van goederenvervoer en aanpassingen in dienstregelingen) buiten beeld.

Doordat in de toekomst meer treinen gaan rijden tussen Nijmegen en Arnhem dreigt de directe treinverbinding tussen Tiel en Arnhem ter hoogte van Elst te worden geknipt. Daarmee zou een belangrijke vervoersverbinding tussen Regio Rivierenland en
onze provinciehoofdstad verdwijnen. Dat is nadelig voor de ontwikkelingsmogelijkheden en de bereikbaarheid van de regio.

Prorail heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen waarvan er enkele grootschalige infra-oplossingen kansrijk zijn om nader te onderzoeken. Mogelijk kan met nieuwe technieken worden voorkomen dat grootschalige uitbreidingen van spoorinfrastructuur nodig zijn. Deze alternatieven zijn door ProRail niet onderzocht.

Ook zijn de mogelijkheden van ongelijkvloerse kruisingen niet onderzocht. Evenals de Provincie Gelderland dringt de Programmaraad van Regio Rivierenland er bij ProRail op aan om nog eens goed naar alle alternatieven te kijken om de directe treinverbinding tussen Tiel en Arnhem te behouden.

----------------------------------------------------
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de heer. H.A. Driessen, bestuurlijk trekker programmaraad Bereikbaar rechtstreekse verbinding Tiel – Arnhem, telefoon bestuurssecretariaat Tiel: (0344) 63 71 21.

Contactgegevens


De contactgegevens betreffende het onderwerp in het persbericht vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Karin Giesen of Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: info@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

Nieuwsarchief