Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

2 februari 2012

Regio Rivierenland kritisch over Prorail_onderzoek

Regio Rivierenland kritisch over Prorail-onderzoek De programmaraad Bereikbaar van Regio Rivierenland met de bestuurlijk trekkers van Tiel en Neder- Betuwe hebben kritisch gereageerd op het onderzoek van Prorail over de overbelastverklaring op het spoor Elst-Arnhem. De Programmaraad vindt dat het onderzoek te veel voorbijgaat aan het maatschappelijke belang van de rechtstreekse treinverbinding tussen Tiel en Arnhem. Het onderzoek richt zich te zeer op kostbare infrastructurele oplossingen en laat goedkopere alternatieven (zoals spoorinnovaties, het beperken van goederenvervoer en aanpassingen in dienstregelingen) buiten beeld.

Doordat in de toekomst meer treinen gaan rijden tussen Nijmegen en Arnhem dreigt de directe treinverbinding tussen Tiel en Arnhem ter hoogte van Elst te worden geknipt. Daarmee zou een belangrijke vervoersverbinding tussen Regio Rivierenland en
onze provinciehoofdstad verdwijnen. Dat is nadelig voor de ontwikkelingsmogelijkheden en de bereikbaarheid van de regio.

Prorail heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen waarvan er enkele grootschalige infra-oplossingen kansrijk zijn om nader te onderzoeken. Mogelijk kan met nieuwe technieken worden voorkomen dat grootschalige uitbreidingen van spoorinfrastructuur nodig zijn. Deze alternatieven zijn door ProRail niet onderzocht.

Ook zijn de mogelijkheden van ongelijkvloerse kruisingen niet onderzocht. Evenals de Provincie Gelderland dringt de Programmaraad van Regio Rivierenland er bij ProRail op aan om nog eens goed naar alle alternatieven te kijken om de directe treinverbinding tussen Tiel en Arnhem te behouden.

----------------------------------------------------
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de heer. H.A. Driessen, bestuurlijk trekker programmaraad Bereikbaar rechtstreekse verbinding Tiel – Arnhem, telefoon bestuurssecretariaat Tiel: (0344) 63 71 21.
FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
rea.jpg
Nu alle acht gemeenteraden in Regio Rivierenland het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 hebben vastgesteld, is de...
Projecten
brug-rhenen.jpg
De Regio’s Foodvalley en Rivierenland, de gemeenten Rhenen, Veenendaal, Neder-Betuwe, Buren, de Economic Board Regio...
CG Dienstverlening
pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg
1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Voedselbos Betuwewind.jpg
Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.