Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

30 januari 2017

Ondernemers gezocht met visie en investeringskracht voor aantrekkelijke uiterwaarden

Uiterwaarde Ochten.jpg

We nodigen ondernemers uit om mee te denken over een ontwikkeling die goed past binnen de opgave Toeristische Aanbod. En om ideeën voor de uiterwaarden bij Ochten om te zetten in haalbare en exploitabele plannen.

Omzetverhoging
Onze uiterwaarden hebben een grote aantrekkingskracht op recreanten binnen en buiten Rivierenland. De ambitie voor recreatie en toerisme is omzetverhoging met 5% per jaar. Daarvoor is o.a. meer dagattractie en verblijfsrecreatie nodig, ook langs de Waal. 

Steun voor ondernemers vanuit Regionaal Investeringsfonds

In de uiterwaarde is ruimte om het land beter en intensiever te benutten. Voor verblijfsrecreatie, maar ook voor andere activiteiten, zoals het produceren en verkopen van lokale producten. Wij willen samenwerken met partners en goede initiatieven steunen vanuit ons Regionaal Investeringsfonds, dat in april in werking treedt. Vooral ondernemers worden uitgedaagd om met creativiteit, innovatiekracht en initiatieven te komen die bijdragen aan de ambities. In dit specifieke geval denken wij aan de ontwikkeling van het gebied bij Ochten als toeristisch overstappunt (TOP) met een informatie- annex waterbelevingscentrum, dag- en verblijfsrecreatie, horeca en een goede kwalitatieve inrichting van de uiterwaarde. Een oeververbinding over de Waal kan hiervan eventueel onderdeel uitmaken.

Denkt u met ons mee over een optimale publiek-private samenwerking?
Kijk dan op www.negometrix.com bij 'Veerhaven Ochten', registreert u zich en vul de vragenlijst voor 17 februari 2017 in. Na het invullen ontvangt u een uitnodiging voor een bijeenkomst waar u nadere informatie krijgt. Heeft u een vraag? Mail dan aan aanbestedingen_uw@gelderland.nl


Zie ook:

Foto: WaalWeelde

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
rea.jpg
Nu alle acht gemeenteraden in Regio Rivierenland het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 hebben vastgesteld, is de...
Projecten
brug-rhenen.jpg
De Regio’s Foodvalley en Rivierenland, de gemeenten Rhenen, Veenendaal, Neder-Betuwe, Buren, de Economic Board Regio...
CG Dienstverlening
pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg
1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Voedselbos Betuwewind.jpg
Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.