Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

10 februari 2012

Gemeenten zetten eerste stap voor nieuwe jeugdzorg


De rijksoverheid hevelt vanaf 2014 alle vormen van jeugdzorg over naar gemeenten. De Rivierenlandse gemeenten willen de ondersteuning en hulp aan jongeren vanaf dat moment anders gaan organiseren. Op woensdag 8 februari hebben gemeenten een eerste stap hiertoe gezet door mensen te ontmoeten die vormen van jeugdzorg krijgen om te kijken wat de vraag is. Deze kennismakingen moeten ertoe bijdragen dat op dit terrein in 2014 meer maatwerk geleverd kan worden.

De begeleiding van lichtverstandelijk gehandicapte jongeren en ouders, de dagbehandeling van kinderen, pleegzorg en de behandeling van ADHD of gedragsproblemen bij kinderen, zijn voorbeelden van jeugdzorg waarover gemeenten over een paar jaar verantwoordelijk zullen zijn.

Voor de jeugdgezondheidszorg & welzijn (jeugdverpleegkundigen, schoolmaatschappelijk werk, consultatiebureau, jongerenwerk) zijn de gemeenten nu al verantwoordelijk. Deze taken worden uitgevoerd door GGD, STMR/STMG en (o.a.) Mozaïek Welzijn en Elk welzijn. 

Wethouders en beleidsmedewerkers van de Rivierenlandse gemeenten maakten 8 februari kennis met mensen die vormen van jeugdzorg krijgen. Gemeenten willen zich om te beginnen oriënteren op welke vormen van zorg aan jongeren en ouders wordt gegeven en welke vraag er is in deze regio. Naast een korte introductie op het aanbod van grote organisaties, stond vooral de beleving van de cliënt centraal. Regio Rivierenland heeft deze dag geïnitieerd en de volgende grote regionale instellingen hebben de kennismaking mogelijk gemaakt: Entrea, Iriszorg, Bureau Jeugdzorg, MEE Gelderse Poort, ProPerona en Karakter.

Na deze kennismakingsfase volgt een fase van het ontwerpen van een beter, effectiever en snellere manier van het geven van ondersteuning en hulp aan kinderen en gezinnen.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief