Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

10 februari 2012

Gemeenten zetten eerste stap voor nieuwe jeugdzorg


De rijksoverheid hevelt vanaf 2014 alle vormen van jeugdzorg over naar gemeenten. De Rivierenlandse gemeenten willen de ondersteuning en hulp aan jongeren vanaf dat moment anders gaan organiseren. Op woensdag 8 februari hebben gemeenten een eerste stap hiertoe gezet door mensen te ontmoeten die vormen van jeugdzorg krijgen om te kijken wat de vraag is. Deze kennismakingen moeten ertoe bijdragen dat op dit terrein in 2014 meer maatwerk geleverd kan worden.

De begeleiding van lichtverstandelijk gehandicapte jongeren en ouders, de dagbehandeling van kinderen, pleegzorg en de behandeling van ADHD of gedragsproblemen bij kinderen, zijn voorbeelden van jeugdzorg waarover gemeenten over een paar jaar verantwoordelijk zullen zijn.

Voor de jeugdgezondheidszorg & welzijn (jeugdverpleegkundigen, schoolmaatschappelijk werk, consultatiebureau, jongerenwerk) zijn de gemeenten nu al verantwoordelijk. Deze taken worden uitgevoerd door GGD, STMR/STMG en (o.a.) Mozaïek Welzijn en Elk welzijn. 

Wethouders en beleidsmedewerkers van de Rivierenlandse gemeenten maakten 8 februari kennis met mensen die vormen van jeugdzorg krijgen. Gemeenten willen zich om te beginnen oriënteren op welke vormen van zorg aan jongeren en ouders wordt gegeven en welke vraag er is in deze regio. Naast een korte introductie op het aanbod van grote organisaties, stond vooral de beleving van de cliënt centraal. Regio Rivierenland heeft deze dag geïnitieerd en de volgende grote regionale instellingen hebben de kennismaking mogelijk gemaakt: Entrea, Iriszorg, Bureau Jeugdzorg, MEE Gelderse Poort, ProPerona en Karakter.

Na deze kennismakingsfase volgt een fase van het ontwerpen van een beter, effectiever en snellere manier van het geven van ondersteuning en hulp aan kinderen en gezinnen.
FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Proces-Regionaal-Ambitiedocument.jpg
In onze vorige nieuwsbrief gaven we een korte update van het proces om tot een nieuw regionaal economisch ambitiedocument te...
Projecten
RES Regionale raadsbijeenkomst.png
Op 5 oktober was de vijfde regionale raadsbijeenkomst over de Regionale Energiestrategie (RES) Rivierenland. Centraal stonden...
CG Dienstverlening
COVERJaarverslagLeerplicht.jpg
Team Leerplicht Regio Rivierenland presenteert haar jaarverslag van het schooljaar 2019-2020. Aan de hand van dit verslag laat...
Speerpunt Economie en Logistiek
Nieuwe Bestuur LV-R.jpg
Logistics Valley Rivierenland (LV-R) is geboren. De nieuwe stichting heeft al geschiedenis: de voorgangers waren het Platform...
Speerpunt Agribusiness
fruitteelt appes.jpg
Eerder dit jaar lanceerde een samenwerkingsplatform van de gemeente West Betuwe, het onderwijs en bedrijfsleven de FruitTech...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Ontwikkelingen speerpunt RT.jpg
De acht gemeenten van Regio Rivierenland werken samen aan het versterken van onze toeristisch recreatieve sector. Om focus aan...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar: