Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

25 november 2016

Logistieke Hotspot Rivierenland met handelsdelegatie in Indonesië

Indonesie_groepsfoto.jpg

De Logistieke Hotspot Rivierenland, één van onze uitvoeringsorganisaties, bracht namens Logistics Valley een bezoek aan Indonesië.

Mee met kabinetsdelegatie
Samen met meer dan 110 bedrijven en kennisinstellingen was de LHR meegereisd met een kabinetsdelegatie onder leiding van minister-president Rutte. De organisatie Logistics Valley is het samenwerkingsverband van onze Rivierenlandse uitvoeringsorganisatie Logistic Hotspot Rivierenland (LHR), Logistiek Expertise Centrum (LEC) Regio Nijmegen en LEC Regio Liemers. Zij bestrijken het hele rivierengebied (Gelderse Corridor).

Doel bezoek handels- en kabinetsdelegatie
Naast LHR was ook gedeputeerde Bieze (foto) van Provincie Gelderland meegereisd. De delegatie bracht ondermeer een bezoek aan partners in het gehele land. Doel voor de Logistieke Hotspot Rivierenland en Logistics Valley is om de strategische kansen voor samenwerking op het gebied van logistiek te concretiseren/verzilveren. Het bezoek volgt na een lange periode van voorbereiding waarbij met name partners in de regio Cikerang gevonden zijn. Het is de bedoeling dat samen met hen uiteenlopende projecten ontwikkeld gaan worden om economische spin-off te generen voor beide gebieden.

Intenties bekrachtigd
Met hulp van zowel het Rijk als Provincie Gelderland werden de internationale contacten al in een eerder stadium gelegd. Onder toeziend oog van de verschillende bestuurders zijn de intenties voor een vruchtbare samenwerking in de toekomst officieel bekrachtigd tijdens het bezoek. Tot die bestuurders behoorden ook minister Ploumen (Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking), minister Schultz van Haegen (Infrastructuur & Milieu) en staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur & Milieu).


Minister-president Rutte hield een spontaan interview met Jan Looman van LHR over de intentieovereenkomst met Jababaka, de partner van LHR in West Java. 

Foto's: LHR

Zie ook: 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief