Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

17 november 2016

Raadsleden op 15 november bijeen op speciale regionale raadsbijeenkomst

Raadsbijeenkomst.jpg

In samenwerking met Provincie Gelderland organiseerden wij op 15 november een speciale regionale raadsbijeenkomst.

Agenda
De bijeenkomst vond plaats in het gemeentehuis van Buren. Op de agenda stonden de introductie van het logo van FruitDelta Rivierenland, de onderwerpen Sterk Bestuur in Rivierenland en de Gelderse Corridor, een presentatie van het onderzoek De Kracht van Oost en een inleiding op de regionale samenwerking. Ook kwam het Gelders Debat op 23 november ter sprake en het nieuwe thema Leefbaarheid.

Het Gelders Debat op 23 november
Deze editie van het Gelders Debat staat in het teken van het Rivierengebied. De regio heeft een unieke, centrale ligging en vormt de verbinding tussen Rotterdam en het Ruhrgebied. Dagelijks vervoeren duizenden vrachtwagens goederen over de A15, is de Waal druk met volgeladen schepen en rijden steeds meer wagons over de Betuweroute. Wat betekenen deze logistieke ontwikkelingen voor de leefbaarheid van de inwoners van het Rivierengebied? Zijn er in de gemeenten nog voldoende mensen en geld voor het buurthuis, het verenigingsleven? Recreatie en toerisme worden ook voor het Rivierengebied steeds belangrijker. Maar de economische bedrijvigheid groeit ook, hoe vinden we hier een balans in? Iedere Rivierenlander is uitgenodigd om te komen meepraten over zaken waarover Provinciale Staten een besluit nemen.

Datum: 23 november 2016
Tijd: het debat duurt van 18:00 - 20:00 uur
Locatie: Restaurant 'De Betuwe', Hoog Kellenseweg 7, 4004 JB Tiel (route)

Regionale Samenwerking & Gelderse Academie
Hoe kunnen Regio Rivierenland en Provincie Gelderland elkaar over en weer versterken? Samenwerken is het uitgangspunt, maar dat is de praktijk niet altijd even makkelijk, zeker ook gelet op de veranderende economie, samenleving en maatschappelijke vraagstukken. De aanwezige gedeputeerden Jan Markink (foto) en Bea Schouten gaven hun visie op de mogelijkheden van de Gelderse Academie, een initiatief gericht op het uitwisselen van kennis, ideeën en ervaringen van raadsleden ten aanzien van hun veranderende rol(len). In het verlengde hiervan werd tevens kenbaar gemaakt dat de Radboud Universiteit in de komende periode tot mei 2017 een onderzoek zal uitvoeren naar de kenmerken van regionale samenwerking. Hierbij schenken de onderzoekers specifieke aandacht aan verschillende elementen die hieraan ten grondslag kunnen liggen, zoals vorm, scope, politieke context en de kracht van relaties in het netwerk.

De Kracht van Oost
De provincies Overijssel en Gelderland hebben een onderzoek uitgevoerd naar de concurrentiekracht van landsdeel Oost (zie ook persbericht). Zo zijn er vijf economische terreinen waar Rivierenland aanmerkelijk beter presteert dan de rest van Nederland én Oost-Nederland. Dat constateren zes wetenschappers die, op basis van al bestaande rapporten, inzichtelijk hebben gemaakt hoe de regio presteert en welke aanknopingspunten bestaan om Rivierenland maatschappelijk en economisch te ontwikkelen. Dit inspirerende rapport wordt formeel op 6 december gepubliceerd. Ook is geconstateerd dat er veel economische samenwerking is met regio's die deels buiten de provincie Gelderland liggen. Gedeputeerde Bea Schouten (foto) vindt het absoluut geen probleem dat Rivierenland haar economisch heil grotendeels buiten de eigen provincie moet zoeken: “Zeker niet! Wij vragen aan gemeenten om over hun eigen grenzen heen meer samen te werken. Dat moeten en doen wij als provincie ook.”

"Ik kan alvast zeggen dat Rivierenland economisch op veel terreinen goed presteert. Ze behoort zeker tot de meest kansrijke regio's in Oost-Nederland"

Jan Markink

Discussiegroepen
De raadsleden werd na de presentaties gevraagd om in twee discussiegroepen nader in te gaan op de besproken onderwerpen van de avond. De discussies die hieruit volgden waren inspirerend en illustrerend voor de dynamiek waarbinnen samenwerking in de regio vorm krijgt. De gevoerde discussie was voldoende aanleiding voor de provincie om het faciliterende aanbod te doen om samen op een later moment verder te praten over de uiteenlopende vraagstukken die aan bod kwamen.

Volgend informatiemoment
Het idee is om volgende regionale raadsinformatiebijeenkomsten op locatie te verzorgen bij de diverse gemeenten uit onze regio. Op dit moment zijn er voor 2017 nog geen informatiemomenten ingepland voor raadsleden over (nieuwe) regionale ontwikkelingen. Mocht u daarom op dit moment wel aanvullende informatie wensen of vragen hebben, dan kunt u deze kenbaar maken bij de secretaris van de Regio: de heer Willem-Jan Stegeman, e-mail stegeman@regiorivierenland.nl, telefoon (0344) 63 85 60.

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Perenbloesem-1500x430-1-1024x294.jpg
Ook in 2022 zetten we ons graag samen met u in voor een brede welvaart voor de inwoners en bedrijven in onze regio.  Alhoewel...
Projecten
pexels-photo-10423770.jpeg
RES FruitDelta Rivierenland start dit jaar met een Innovatieversneller om de ontwikkeling van duurzame innovaties van...
CG Dienstverlening
pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg
1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Voedselbos Betuwewind.jpg
Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.