Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

15 november 2016

€ 200 miljoen voor verbeteren doorstroming goederencorridor Oost-Nederland

Logistieke goederencorridor Oost-Nederland.jpg

Goed nieuws voor de goederencorridor Oost-Nederland waarvan Regio Rivierenland deel uitmaakt! 

Brief aan Tweede Kamer
Minister Schultz en staatssecretaris Dijksma maakten in een brief aan de Tweede Kamer bekend dat het Ministerie van Infrastructuur & Milieu € 200 miljoen inzet voor deze corridor. 

Rivierenland aantrekkelijk voor vestiging logistieke bedrijven
Het is de bedoeling om een pakket aan maatregelen te maken bestaande uit kleinere ‘slimme’ maatregelen om de doorstroming van het verkeer tussen de haven in Rotterdam en Oost-Nederland en Duitsland te verbeteren. Met de Tweede Maasvlakte is het de verwachting dat er twee keer zoveel vrachtwagens, goederentreinen en vrachtschepen via deze corridor door Rivierenland naar het Europese achterland zullen gaan. Door de goede ontsluiting via spoor, weg en water is het rivierengebied voor logistieke bedrijven daarom erg aantrekkelijk. De recente vestiging van Heinz, Mars en Lidl langs de A15 onderschrijven dit.

Knelpunten op de A15
Tegelijkertijd bleek eerder dit jaar uit onderzoek dat de A15 - als belangrijk onderdeel van de corridor- nog wel de nodige knelpunten kent ten aanzien van de doorstroming. Zo is er onder andere bovengemiddeld veel vrachtverkeer, zijn er relatief veel ongevallen, meer emissies en meer verkeersopstoppingen. Het is dan ook de verwachting dat de druk de komende jaren alleen maar zal toenemen door maatregelen als het doortrekken van de A15 en de verdubbeling van de A27.

Zie ook: Conferentie 'De toekomst van de A15' - partijen willen werken aan concrete oplossingen

Verschuiving met geld nog mogelijk
Bij de ontwerpbegroting van het Rijk voor 2017 is het Infrastructuurfonds verlengd tot en met 2030. Minister Schultz heeft daardoor, los van extra geld voor beheer en onderhoud, nog deze kabinetsperiode in totaal ruim € 700 miljoen extra beschikbaar voor nieuwe investeringen. Daarvan gaat er dus 200 miljoen naar de Europese corridor waarvan onze regio deel uitmaakt. De minister waarschuwt overigens wel dat er nog met het geld kan worden geschoven: “Het gaat om indicatieve reserveringen en niet om vastgelegde verplichtingen aan specifieke projecten. Ze zijn heralloceerbaar.” Om die reden bevat de brief geen opsomming van projecten waaraan het geld wordt besteed.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief