Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

14 november 2016

Uitvoeringsorganisaties aan de slag met Regionaal Uitvoeringsprogramma

Speerpuntberaad 8 nov 2016.jpg

Tijdens het Speerpuntberaad op 8 november stonden de uitvoeringsorganisaties van regio Rivierenland in de schijnwerpers.

Uitvoeringsorganisaties haken aan
Zij haken aan op ons regionale uitvoeringsprogramma om bij te dragen aan het behalen van de doelen die wij hebben gesteld in ons Regionaal Ambitiedocument 2016-2020.

Versterken van onderlinge netwerken
Eén van de regionale opgaven is het versterken van onderlinge netwerken om innovatie en economische ontwikkeling op gang te brengen. Deze bijeenkomst was een eerste aanzet daartoe. Na de opening door Hans Beenakker, voorzitter van Regio Rivierenland, presenteerden vier regionale uitvoeringsorganisaties waarvoor zij staan, wat ze doen en hoe zij aanhaken op het regionale uitvoeringsprogramma. Ook Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland (Oost NV) was aanwezig om zich als samenwerkingspartner te introduceren bij de bestuurders.

Oost NV als samenwerkingspartner
Oost NV ontwikkelt en begeleidt innovatieprojecten en helpt ze te financieren. Oost NV versnelt internationaliseringsactiviteiten en de groei van (MKB-)bedrijven, vernieuwt bedrijvenparken en ICT-infrastructuur. Rijksoverheid en Provincie zijn aandeelhouder van Oost NV. Theo Föllings (onder) is Manager bedrijvenomgeving ontwikkeling en innovatie van Oost NV: ''Wij willen samen met bedrijven tot goede projecten komen en richten ons op innovatieprojecten van het MKB. De focus van Oost NV ligt op de thema's infrastructuur, innovatie, internationalisering en investeren. De wijze waarop Regio Rivierenland het ambitiedocument heeft opgesteld, sluit heel erg aan bij het gedachtengoed van Oost NV. De focus op de speerpunten en de triple helix is in Rivierenland een prima basis om innovatie en ontwikkeling te stimuleren. Er moeten natuurlijk wel echt bedrijven aanwezig zijn die invulling kunnen geven aan de speerpunten. Ik zie haakjes voor internationale handel en acquisitie voor bedrijven die zich met logistieke dienstverlening bezighouden.”

Regio kan trots zijn op investeringsfonds
Voor co-financiering van kansrijke projecten gaat het Regionaal Investeringsfonds van Regio Rivierenland zorgen. ''Het feit dat u als regio een regionaal investeringsfonds gaat krijgen, is een topprestatie'', aldus Theo Föllings. “Durf wel maatwerk per speerpunt te leveren, want een project voor recreatie en toerisme kan financieel kleiner van omvang zijn dan voor logistiek. Laat MKB- initiatieven ook aansluiten bij Europese interregionale trajecten die al lopen. Maak verder de multiplier inzichtelijk en organiseer en mobiliseer menskracht om goede voorstellen te maken. Wij bieden aan om te helpen.”

Greenport Gelderland ontwikkelt projecten van onderaf
Greenport Gelderland staat voor het economisch belang van het Speerpunt Agribusiness. In dit speerpunt gaat 700 miljoen omzet om, 1.500 bedrijven en 14.000 Fte. Dick Koorn, projectmanager Greenport Gelderland (boven): "Wij kunnen ons met recht de tweede Greenport van Nederland noemen.” Het Algemeen en Dagelijks Bestuur en een Adviesraad voor projecten bestaat uit een triple helix- samenstelling, dus uit een combinatie van onderzoek, onderwijs, ondernemers (bedrijfsleven) en overheid. Provincie Gelderland financiert de organisatiekosten en in de sectorpacten van Greenport Gelderland worden de projecten ontwikkeld. Greenport kent ook een community met 80 deelnemers die meedenken over ontwikkelingen. Greenport voert sinds 2012 projecten uit en heeft een Agenda 2020. Dick Koorn: “Wij zijn trots op onze aanpak om van onderaf samen met ondernemers tot projecten te komen. Wij zetten ons in voor de opgaven Innovatie en Duurzaamheid, Arbeidsmarkt, Ruimte en Infrastructuur en Agribusiness & Samenleving. En wij zien een duidelijke cross-over met het speerpunt Recreatie en Toerisme en Logistiek.

Lees alles over Greenport Gelderland in haar magazine.

Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR) wil organisatie verstevigen
De samenwerkingsorganisatie LHR kent een triple helix-samenstelling. Er is een stichting waarin de O's vertegenwoordigd zijn en een BV die een raad van commissarissen kent. ''De organisatie is met minder dan 1 Fte gevuld en dat is te weinig ten opzichte van de kansen die men ziet,'' aldus Jan Looman, manager LHR (boven). “Binnen de Gelderse Corridor is Regio Rivierenland het beste georganiseerd en trekt daardoor de andere gebieden mee op sleeptouw. LHR ontwikkelt projecten op een aantal thema's: bedrijfsterreinen, arbeidsmarkt, innovatie logistiek, kenniskwaliteit regio en bereikbaarheid. Dit sluit aan bij de opgaven Innovatie en Duurzaamheid en Infrastructuur van het Regionale Uitvoeringsprogramma. De ervaring is dat steeds meer partijen kiezen voor onze regio.” Enkele trajecten die opgestart zijn: een internationale samenwerking op het gebied van inlandterminals en regionale distributiesystemen local for local.

Regionaal Bureau Toerisme Rivierenland (RBT) is partner in eurregionale projecten
Sinds 2004 bestaat RBT Rivierenland als stichting met 6 Fte. Jeroen van Noort, projectmanager RBT (boven): ''Ons doel is het bevorderen van bestedingen en werkgelegenheid in de sector R&T. Hierin gaat € 150 miljoen aan omzet om en 2.000 Fte. De gemeente financiert de organisatie voor 50% (€ 1,06 per inwoner), daarnaast werft ons team projecten binnen en buiten de regio. Wij leveren ook diensten aan ondernemers, die daarvoor betalen via een lidmaatschap.” De activiteiten van het RBT richten zich op: kennis, ontwikkeling, informatie en marketing. Zo krijgen individuele bedrijven advies op maat, organiseert het RBT een regiocongres vrijetijdseconomie, is er een database met informatie voor recreanten en toeristen en faciliteert het RBT de campagne Gelderse streken. In tegenstelling tot Greenport, RWR-POA en LHR is RBT Rivierenland nog geen netwerkorganisatie. ''Wel richt de stichting zich nadrukkelijk op het bedrijfsleven,” aldus Jeroen van Noort. RBT Rivierenland is met de opgave Toeristisch Aanbod en de combinatie met Agribusiness aan de slag. In zijn presentatie ging Jeroen van Noord ook dieper in op de diverse doelgroepen die interessant zijn voor toeristische ondernemers in Rivierenland.

Zie voor meer informatie ook de strategische marketingvisie 2016-2020

Regionaal Werkbedrijf - POA Rivierenland is voorbeeld voor Nederland
Net zoals Greenport Gelderland is RW- POA Rivierenland een echte netwerkorganisatie. Nicole Westerterp, lid van het organisatieteam RW-POA (boven): ''Alle betrokkenen bij het thema Arbeidsmarkt in regio Rivierenland zitten in de organisatie, dus ook werkgevers en werknemersorganisaties. Het netwerk ontwikkelt projecten.” De netwerkorganisaties richten zich ook op het onderwijstraject richting de arbeidsmarkt. ''Wij faciliteren de activiteiten met vier medewerkers en vanuit de overheid adviseren portefeuillehouders van de tien gemeenten van Regio Rivierenland mee.” Volgens Nicole Westerterp presenteert onze regio het beste in Nederland op het gebied van de banenafspraak. “Onze netwerkaanpak is eveneens een goed voorbeeld in Nederland, als regio lopen we daarin voorop. De jeugdwerkeloosheid wordt stevig aangepakt en ons team haalt alle mogelijke subsidies binnen.” Het netwerk wil graag in de nieuw op te richten economic board voor het Regionaal Investeringsfonds van Regio Rivierenland gaan deelnemen om de sociaaleconomische inbreng te leveren. Het mag duidelijk zijn dat deze uitvoeringsorganisatie invulling geeft aan de Opgave Arbeidsmarkt van het regionale uitvoeringsprogramma.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief