Nieuws.jpg

Speerpunt Recreatie en Toerisme Nieuwsarchief

11 november 2016

Regiocongres Vrijetijdseconomie Rivierenland: aftrap uitvoering ambities

Congres_FruitDelta.jpg

Wij maakten een start met de opgaven die wij hebben gesteld voor ons Speerpunt Recreatie en Toerisme. 

De O’s gaan aan de slag!
Het congres werd georganiseerd door het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland en Uit®waarde en vond op 4 november plaats in Van der Valk Hotel Tiel. Regio Rivierenland ondersteunde deze uitvoeringsorganisaties hierbij. Tijdens de dag kwamen overheden, organisaties en het bedrijfsleven samen om met elkaar te ontdekken hoe onze regionale vrijetijdseconomie kan worden gestimuleerd. Jan de Boer, voorzitter van het Speerpuntberaad, ging in op het uitvoeringsprogramma om dit voor elkaar te krijgen. Hij gaf aan dat er vanuit het Regionaal Investeringsfonds vanaf begin 2017 ruimte is om nieuwe projecten vanuit het bedrijfsleven op te starten.

Leren van de successen van anderen
Hoewel de vrijetijdseconomie volop in beweging is, verzamelen mensen nog altijd liever herinneringen dan spullen, was de kern van het verhaal van vrijetijdsexpert Reinoud van Assendelft de Coningh. Als dagvoorzitter van het congres nam hij de toehoorders mee in de belevingswereld van de vrijetijdseconomie. Hij gaf het woord aan topsprekers die met hun successen hun sporen ruimschoots hebben verdiend. Frankwin van Beers van Wildlands Adventure Zoo Emmen, Bart Dohmen van BRC Imagination Arts en Dirk Lubbers van de Heineken Experience inspireerden de aanwezigen met hun verhalen over de ontwikkelingen en succesfactoren van hun bedrijf. Tijdens de paneldiscussie onder leiding van Roelof Hemmen gingen overheid, bedrijfsleven en experts met elkaar in gesprek over de realisatie van ontwikkelingen in Rivierenland.

Ambtenaren willen bijdragen aan ambitie recreatie en toerisme
Hoe kunnen ambtenaren Ruimtelijke Ordening (RO) en Economisch Zaken (EZ) bijdragen aan de economische impuls voor de vrijetijdssector in Regio Rivierenland? Deze vraag is onderdeel van de opgave Toeristisch Aanbod van het Regionale Uitvoeringsprogramma. Hierin is het faciliteren van ondernemers met hun initiatieven een belangrijk aandachtspunt. Daarom maakte een workshop van Regio Rivierenland over dit onderwerp deel uit van het programma van het regiocongres.

Initiatieven vrijetijdssector in teams toetsen en actief begeleiden
Ambtenaren RO en EZ gingen onder leiding van Regio Rivierenland met elkaar in gesprek om na te gaan hoe initiatieven in de vrijetijdssector te faciliteren zijn. Er ligt beleidsmatig op regionaal niveau een goede basis, namelijk het Regionale Ambitiedocument 2016-2020. Ook is er een RO-consulent actief en zijn er vele kleine initiatieven in de regio. Toch zagen de ambtenaren verbeterpunten: zo kan de integrale toetsing van initiatieven beter. 

Regiekamer gemeente Neder-Betuwe
De integrale aanpak van gemeente Neder-Betuwe is een mooi voorbeeld waarbij het goed loopt. In haar zogenaamde ‘regiekamer’ worden initiatieven binnen twee weken interdisciplinair getoetst op wenselijkheid en of ze kansrijk zijn. Dit voorbeeld kan een inspiratiebron zijn voor andere gemeenten. Om tempo te houden, zou een procesbegeleider binnen een gemeente voor het Ruimtelijke Ordeningstraject een mooie aanvulling zijn.

Vervolgbijeenkomst ambtenaren RO
Er is afgesproken om in regioverband verbeteringen actief op te gaan pakken binnen de opgave Ruimtelijke Strategische Visie van het Regionale Uitvoeringsprogramma. In een nog te organiseren bijeenkomst voor ambtenaren RO van de tien gemeenten worden de resultaten besproken. 

Lees hier het complete verslag van de Workshop Initiatieven Vrijetijdssector & Ruimtelijke Ordening.

 

 

Nieuwsarchief