Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

10 november 2016

Project Beroepsonderwijs ontvangt 1 miljoen euro van het Rijk

Logistics Valley.jpg

De bijdrage is bedoeld om studenten te interesseren voor en beter voor te bereiden op werken in onze logistieke branche.

Opgave Arbeidsmarkt
Dit project past prima binnen de opgave Arbeidsmarkt van Regio Rivierenland en zal zeker gaan bijdragen aan onze regionale ambities. De Rijksbijdrage komt uit het nationale MBO-fonds voor het project Beroepsonderwijs.

Logistics Valley en ROC’s in het rivierengebied
De organisatie Logistics Valley is het samenwerkingsverband van onze Rivierenlandse uitvoeringsorganisatie Logistic Hotspot, Logistiek Expertise Centrum (LEC) Regio Nijmegen en LEC Regio Liemers. Zij bestrijken het hele rivierengebied (Gelderse Corridor). ROC Rivor, de onderwijspartner van Regio Rivierenland, speelt samen met ROC’s uit de regio Nijmegen en de Liemers een grote rol in het project. Met het geld van het Rijk kunnen studenten worden aangetrokken en opgeleid om de uitdagingen van de arbeidsmarkt in de nabije toekomst het hoofd te kunnen bieden.

De arbeidsmarkt in Rivierenland
Het is de verwachting dat Rivierenland (net als andere regio’s) in de nabije toekomst te maken krijgt met personeelstekorten in verschillende sectoren: techniek, transport en logistiek, zorg, recreatie en toerisme. Daar komt bij dat de regio te maken heeft met bovengemiddelde vergrijzing en ontgroening, een dalend aantal inwoners en een gemiddeld laag opleidingsniveau. Bij het aanpakken van arbeidsmarktvraagstukken gaat het in onze regio daarom niet alleen om het oplossen van de personeelstekorten. Er is ook een kwaliteitsslag nodig. Het werk op de arbeidsmarkt van de toekomst is complexer dan nu, wordt vaak anders georganiseerd en vraagt om andere vaardigheden. De arbeidsmarkt van na de recessie is een andere dan die van ervoor.

Vraag naar MBO- en HBO-gediplomeerden
De vraag van werkgevers voor de komende jaren richt zich met name op gediplomeerden op MBO- en HBO-niveau. Een arbeidsmarktpotentieel dat waarschijnlijk onvoldoende beschikbaar is in de regio. De opgave Arbeidsmarkt uit het Uitvoeringsprogramma van ons Regionaal Ambitiedocument 2016-2020 kan daarom niet zonder extra inzet op de verbinding van vraag naar aanbod en natuurlijk heeft scholing daarin een prominente rol.

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
header_REGIODEAL_StartProjecten.png
Maar liefst 27 projecten starten in de regio FruitDelta Rivierenland om de brede welvaart in dit gebied te stimuleren. Dit is...
Projecten
screenshot-3.jpg
Op 16 november organiseerde het RES Rivierenland-team samen met de Gelderland Academie de online workshop ‘Slim...
CG Dienstverlening
Toekomstcoaches Rivierenland 7.jpg
Tijdens de groepstraining van het oriëntatiecafé ontdekken jongeren welk werk of opleiding écht bij hen past. Werkzaak...
Speerpunt Economie en Logistiek
Regionale afspraken over groei bedrijventerreinen Rivierenland.jpg
In hun nieuwe Regionaal Programma Werklocaties (RPW) spraken onze gemeenten onder meer af dat de huidige balans tussen vraag...
Speerpunt Agribusiness
fruitteelt appes.jpg
Eerder dit jaar lanceerde een samenwerkingsplatform van de gemeente West Betuwe, het onderwijs en bedrijfsleven de FruitTech...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
RT versnellingsopgaven.jpg
Onze acht gemeenten werken binnen Fruitdelta Rivierenland samen om o.a. de toeristische sector te versterken. Om gezamenlijk...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar: