Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

2 februari 2015

Regio Rivierenland wil aandacht voor 'onzichtbare' jongeren

RMC.jpg
Het RMC Regio Rivierenland voert een haalbaarheidsstudie uit naar het opstarten van een regiobrede, nieuwe voorziening waarbij jongeren die geen startkwalificatie, werk, uitkering of inschrijving bij een opleiding hebben, weer leren participeren in de maatschappij. 

Het uiteindelijke doel is dat zij weer naar school, werk of dagbesteding gaan. In de tweede helft van 2015 zullen alle regiogemeenten aan de hand van de uitkomsten bepalen of dit onderzoek een voortzetting krijgt.

Bestuurlijke trekkers
In november 2014 kreeg het RMC Rivierenland van de Tijdelijke Programmaraad Sociale Ontwikkeling de opdracht tot het uitvoeren van de haalbaarheidsstudie voor het Traject Op Maat (T.O.M.). Wethouders Verspuij (Tiel) en Van Alfen (Buren) zijn de bestuurlijke trekkers van het project om het RMC in samenwerking met Mozaïek de mogelijkheden te laten onderzoeken of binnen hun gemeente een dergelijke voorziening een toevoeging is op de reeds bestaande voorzieningen. De haalbaarheidsstudie wordt deels gefinancierd uit het Regiocontract. Het andere deel is cofinanciering van het RMC, de gemeenten Tiel en Buren.

Succesvol in Den Bosch
In het voorjaar van 2014 zijn de eerste oriënterende gesprekken gevoerd tussen RMC, Mozaïek Welzijnsdiensten en de gemeenten Tiel en Buren. Aanleiding was het project T.O.M. in Den Bosch, een voorziening waarbinnen jongeren die weer willen meedoen in de maatschappij intensieve begeleiding krijgen. Het project is al zeven jaar succesvol en inmiddels ingebed als vaste werkmethode binnen het RMC, samen met het welzijnswerk.

Doelgroep project
De doelgroep voor het project zijn jongeren tussen 18 en 23 jaar die geen startkwalificatie, werk, uitkering of inschrijving bij een opleiding hebben. Op papier lijken het de 'bankhangers', maar of dat in de praktijk ook zo is, zal de komende maanden blijken. Binnen de gemeenten Tiel en Buren gaat het om circa 110 jongeren. Voor de hele regio Rivierenland zijn het er een kleine 450.

Thuisbezoeken
De haalbaarheidsstudie richt zich op de hele regio en de komende maanden bezoeken medewerkers van Mozaïek en het RMC de hele doelgroep aan huis. Zodra zij de hele groep in kaart hebben gebracht en bekend is waarom deze jongeren 'uit beeld' zijn, kan waar nodig een passend aanbod richting de jongeren worden gedaan. Dit kan binnen de bestaande voorzieningen gebeuren, maar het kan ook een traject zijn bij T.O.M. in Den Bosch. Een RMC-coach uit Rivierenland gaat daar met de Rivierenlandse jongeren ervaring opdoen en bekijken of deze aanpak ook voor onze jongeren past.

Voortzetting
De uitkomsten van de haalbaarheidsstudie zullen gepresenteerd worden aan de betrokken portefeuillehouders van de tien samenwerkende gemeenten van Regio Rivierenland voor een mogelijk vervolg.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief