Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

3 november 2016

Regio Rivierenland bestaat 30 jaar!

30 jaar.jpg

Regiovoorzitter Hans Beenakker stond op 1 november samen met de medewerkers van het Regiokantoor in Tiel stil bij deze bijzondere mijlpaal.

Dynamische organisatie
Hans Beenakker ging in vogelvlucht in op 30 jaar regionale samenwerking. Deze begon in 1986 als het Intergemeentelijk Overlegorgaan Rivierenland (IOR). Er kwamen taken bij - zoals de brandweer, GGD en Avri - die in latere jaren ook weer weggingen. Dit illustreert de dynamische en soms complexe omgeving waarin de Regio functioneert. Nu koerst de regio-organisatie af op twee stevige onderdelen, namelijk Contractgestuurde Dienstverlening en Beleids- en Speerpuntontwikkeling. Beide toegerust om de regionale ambities waar te maken.

Succesvolle Regiocontracten
Met de uitvoering van de provinciale Regiocontracten heeft Regio Rivierenland een financieel mulitplyer-effect weten te bereiken van maar liefst 2,5. Dat betekent dat elke euro die vanuit het Regiocontract werd geïnvesteerd, er 2,5 opbracht. Dit laat zien wij in de basis een krachtige regio zijn. De afgelopen jaren zijn er op bestuurlijk niveau flinke slagen gemaakt: het Regionaal Ambitiedocument 2016-2020 en het Uitvoeringsprogramma voor de economische Speerpunten. Ook kwam er draagvlak voor het Regionaal Investeringsfonds.

Profilering, lobby en branding
Regio Rivierenland heeft zich door de jaren heen weten te profileren als samenwerkingsverband met meerwaarde voor de aangesloten gemeenten en als belangrijke gesprekpartner voor tal van externe partijen, zoals overheden en belangenorganisaties. Om dit laatste kracht bij te zetten, is voor de lobby en branding van de regio naar buiten een nieuw logo ontwikkeld: FruitDelta Rivierenland.

Wij kijken uit naar de volgende succesvolle 30 jaar!

De geschiedenis van Regio Rivierenland in vogelvlucht
Klik hier voor een totaaloverzicht van 30 jaar Regio Rivierenland in vogelvlucht.

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief