Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

26 oktober 2016

Versis zet per 1-1-2017 de dienstverlening van Regiotaxi Gelderland in de regio Rivierenland voort

Versis_pay_off.jpg

Inwoners van de regio Rivierenland die met Regiotaxi Gelderland reizen, worden vanaf 1 januari 2017 voortaan opgehaald door Versis. De voorbereidingen die nodig zijn om de overgang soepel te laten verlopen, zijn in volle gang.

Regio Rivierenland per 1-1-2017 opdrachtgever
De regiogemeenten nemen op 1 januari 2017 de verantwoordelijkheid van de Regiotaxi Gelderland over van de provincie Gelderland. Regio Rivierenland is per 1 januari opdrachtgever van Versis.

Dezelfde kwaliteit en hetzelfde gemak

Achter de schermen wordt hard gewerkt om de overgang van Regiotaxi Gelderland in Rivierenland naar Versis zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het doel: reizigers die afhankelijk zijn van aanvullend vervoer vanaf 1 januari 2017 ritten bieden die van dezelfde kwaliteit en hetzelfde gemak zijn als dat zij gewend zijn. Zo zijn de aanbestedingen voor de vervoersbedrijven en de regiecentrale afgerond; het vervoer zal uitgevoerd gaan worden door Haars Groep, Schiks & Megens en Hendriks Taxi Services, alle reeds ook (deels) uitvoerder van Regiotaxi Gelderland. Daarnaast vindt de implementatie plaats van het nieuwe systeem, wordt de regiecentrale ingericht en alle communicatie op poten gezet. Kortom: alles wordt gedaan om ook per 1 januari 2017 goed, prettig en makkelijk aanvullend regiovervoer te kunnen aanbieden.

Waarom gaat het veranderen?
Gemeenten hebben beter zicht op de lokale situatie en staan dichterbij de gebruikers dan de provincie Gelderland. Het regiovervoer wat nu onder Regiotaxi valt, komt daarom in handen van samenwerkende gemeenten. Elke regio heeft een eigen naam gekozen. Regio Rivierenland is één van de zes regio’s van provincie Gelderland en heeft haar aanvullende regiovervoersysteem Versis genoemd. De provincie gaat zich voornamelijk richten op het openbaar vervoer en minder op de organisatie van het aanvullende vervoer, waaronder de Regiotaxi valt.

Wat merken reizigers van de overgang naar Versis?
Er komt een nieuw telefoonnummer voor het reserveren van ritten en de reizigers ontvangen (automatisch) een nieuw pasje. Verder zullen zij voortaan niet meer per zone, maar per kilometer betalen. Dat betekent dat zij in sommige gevallen minder en in sommige gevallen meer gaan betalen. Of ongeveer hetzelfde als nu. Hoeveel precies, hangt af van hun situatie en Versis kan ze straks exact vertellen wat hun rit kost.

Op tijd geïnformeerd
Versis zorgt ervoor dat pashouders ruim op tijd alles te weten komt over reizen met Versis. Zij zijn al geïnformeerd via de nieuwsbrief van Regiotaxi Gelderland en ontvangen eerdaags ook een brief van hun gemeente. Van Versis ontvangen pashouders halverwege november een aankondigingsbrief met daarin ook een machtigingsformulier om gebruik te kunnen blijven maken van betalen via automatische incasso. Half december ontvangen zij dan het complete informatiepakket en een maand later hun nieuwe vervoerspas. Geïnteresseerden zullen de komende tijd op de website www.versis.nl steeds meer informatie vinden.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief