Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

14 oktober 2016

Beeldmerk FruitDelta Rivierenland: eerste resultaat opgave Lobby en Branding

Logo FruitDelta Rivierenland.jpg

Het Algemeen Bestuur is akkoord gegaan met het voorstel van het Dagelijks Bestuur voor een nieuw beeldmerk ter branding van de regio Rivierenland. 

Verbeteren naamsbekendheid
Het regiobestuur wil de regio meer herkenbaar gaan profileren in binnen- en buitenland. We willen de naamsbekendheid van de regio verbeteren richting beslissers en beleidsmakers bij Provincie Gelderland, het Rijk in Den Haag en de Europese Unie in Brussel.

Over FruitDelta Rivierenland

Naar analogie van de regio's FoodValley en Health Valley is de naam ‘FruitDelta Rivierenland' ontwikkeld. Het beeldmerk is het eerste resultaat in het kader van de opgave ‘Lobby en Branding’ in het Regionaal Ambitiedocument 2016-2020. De naam verwijst naar de onderscheidende kenmerken van ons gebied en waar we voor staan. Landelijk en Europees onderscheidt onze regio zich in fruit. Fruit staat in brede zin voor tuinbouw, agrilogistiek en toerisme. De Delta staat voor ons unieke rivierenlandschap en de logistieke kansen die het biedt. Daarnaast verwijst de Delta naar de drie onderliggende gebieden: Betuwe, Bommelerwaard en Land van Maas en Waal, de drie grote rivieren en de drie vervoersstromen die ons gebied rijk is. Daarmee komt de Delta als logisch achtervoegsel van het Fruit. Regio Rivierenland is dus de Fruitdelta van Nederland. Bijkomend voordeel voor de internationale lobby en branding is dat de term FruitDelta in het Engels hetzelfde is. Daarbij staat het engelse begrip ‘fruitful’ in bredere zin voor productiviteit.

Geleidelijk toepassen
Het idee is om het beeldmerk ‘FruitDelta Rivierenland' geleidelijk te gaan toepassen in het kader van lobby en branding, zodat onze regio naar buiten toe bekendheid krijgt als een eensgezinde, vooruitstrevende regio waarin bedrijfsleven, onderwijs en overheid samenwerken.

Neem voor meer informatie contact op met dhr. W.J. Stegeman, regiosecretaris, e-mail: Stegeman@regiorivierenland.nl

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief