Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

4 oktober 2016

Ondernemers gaan recreatie en toerisme in de regio op de kaart zetten

RT_ondernemers overleggen.jpg

Een groep vooruitstrevende ondernemers uit de recreatieve en toeristische sector van regio Rivierenland kwam bij elkaar om gezamenlijke acties uit te werken om onze regio beter op de kaart te zetten.

Verbindende drager nodig
Deze bijeenkomst was het vervolg op de eerder gehouden regionale bijeenkomst op 14 juni over evenementen rondom het thema fruit en oogst. Onder leiding van gespreksleider Peter van de Geer (zie foto onder, tevens auteur van boeken op het gebied van debat, dialoog en overtuigingskracht) ging de groep op 28 september in Van der Valk Hotel na welke ideeën van 14 juni aansprekend genoeg zijn om actief mee verder te gaan. Uitgangspunt is dat deze activiteiten het hele jaar rond bezoekers naar de regio trekken. Al snel werd duidelijk dat er een verbindende drager nodig is, want activiteiten zijn er genoeg of worden al wel georganiseerd, zo vonden de ondernemers.

Koepelthema’s
De thema's fruit en water werden als koepelthema's genoemd en beide even belangrijk gevonden. Een ondernemer merkte op dat, net zoals het geval is bij productmarketing, gebruik moet worden gemaakt van verschillende labels om verschillende doelgroepen te bereiken. Recreanten en toeristen hebben geen behoefte aan één merk, zo blijkt volgens het RBT Rivierenland uit onderzoek. Ze hebben behoefte aan duidelijke thema's voor activiteiten en beleving. Maar de drager kan er volgens de Rivierenlandse ondernemers echt komen door een nationaal evenement waaraan allerlei activiteiten rondom fruit en water te koppelen zijn. Daarbij zou er nationale media-aandacht en een goed gevulde en toegepaste regionale evenementenkalender moeten komen.

Opvullen van gaten in de evenementenkalender
Ondernemers stelden voor om te blijven doen wat we goed doen en dit te ontwikkelen. En ons dus niet alleen te richten op momenten in het jaar dat de regio minder bezoekers trekt. Er komen veel toeristen naar de regio in de zomer voor de watersport en in het najaar voor fruitgerelateerde evenementen, zoals het Fruitcorso en Appelpop. Het voorjaar kan nog een extra boost gebruiken en ook de winter vraagt aandacht. Zo werden vier thema's geboren voor het hele jaar. Voorjaar: fietsen langs bloesem en water, zomer: water, najaar: fruit, winter: cultuurhistorie (denk aan verhalen van Dickens en rondom Slot Loevestein).

River-Ride, nationaal fiets-evenement
Met een landelijk evenement in de regio ontstaat er ook een drager voor allerlei activiteiten rondom fruit en water. Bijvoorbeeld een fietstocht door bloesemend Rivierenland en een fietstocht langs prachtige zeilgebieden en over de pontjes. We willen hiermee landelijke bekendheid verwerven. Er is een aantal bovenregionale partijen, zoals de Gelderse Sportfederatie, die met het thema fietsen aan de slag wil. Een werkgroep met verschillende ondernemers en RBT Rivierenland gaat verder om dit idee uit te werken.

Crowdfunding voor nationale media-exposure Rivierenland
De uitdaging is om nationale media-aandacht te krijgen om te laten zien wat er in onze mooie regio te doen is. Nu wil het geval dat de Holland Evenementen Group een formule heeft klaarliggen voor TV-opnames van RTL 4. Er is ruimte om reclameblokken op te vullen met activiteiten in de regio, zoals activiteiten rondom water in de zomer, rondom fruit in het najaar, rondom cultuurhistorie in de winter en aanvullend fietsen in het voorjaar. Voor de productiekosten moet een bedrag beschikbaar komen. Het idee is om crowdfunding te starten om deze nationale media-exposure voor onze regio echt voor elkaar te krijgen. Uit®waarde bood aan trekker te zijn voor deze actie.Update Evenementenkalender

We hebben als regio al een evenementenkalender op de site www.rivierenland.nl. Echter, ondernemers en gemeenten zouden hiernaar meer moeten verwijzen. Op de website moet de zoekfunctie op thema worden verbeterd. RBT Rivierenland gaat in haar bedrijfsvoering na wat mogelijk is.

Rol Regio Rivierenland
De gemeenten van Regio Rivierenland willen graag stimuleren dat het toeristisch aanbod wordt versterkt en de omzet wordt verhoogd. Dit hebben wij opgenomen in ons Ambitiedocument 2016-2020. De beleving rondom fruit en water moet worden vergroot, maar ook de vindbaarheid van onze regio zien wij als de belangrijkste opgave voor de korte termijn. De gemeenten ontwikkelen een Regionaal Investeringsfonds voor projecten van ondernemers die bijdragen aan de regionale ambities. De initiatieven River-Ride en Crowdfunding voor nationale media-exposure lijken potentie te hebben om uit te groeien tot dergelijke projecten.

Vervolg
Een aantal ondernemers heeft behoefte om het thema water verder uit te diepen. Regio Rivierenland bood aan om dat gezamenlijk voor de speerpuntberaadbijeenkomst op 13 december te doen. Over een aantal maanden komt de groep ondernemers samen met RBT Rivierenland en Regio Rivierenland weer bij elkaar om de stand van zaken van de projecten met elkaar te bespreken en verder voorruit te helpen.

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief