Nieuws.jpg

Projecten Nieuwsarchief

29 juli 2016

Succesvol Regiocontract 2012-2015 afgesloten

RegioRivierenland_logo_Regiocontract.jpg

Het Regiocontract 2012-2015 is ten einde gekomen. Via vijf programma's financierden wij bijna 200 projecten waarmee wij de ambities van de gemeenten en onze regionale doelstellingen konden verwezenlijken. We maken de balans op.

Beeïndiging programma's
Het Regiocontract 2012-2015 werd ondertekend door de provincie Gelderland en Regio Rivierenland. Op 31 december 2015 werd het Regiocontract beëindigd voor de programma's Zelfredzaam, Welvarend en Participerend. Voor de programma's Aantrekkelijk en Bereikbaar had Regio Rivierenland verlenging aangevraagd en beëindigde het Regiocontract op 1 juli 2016. 

De financiële investeringen
In totaal stelde de provincie € 15.198.000 ter beschikking voor het uitvoeren van de programma's. Dit werd besteed in ruim 190 projecten waarvoor de bijdrage varieerde van € 2.300 tot ruim € 1,6 miljoen. Alle projecten zijn op tijd afgerond en financieel afgewikkeld. Dat betekent dat er in totaal ruim € 38 miljoen is besteed aan projecten in regio Rivierenland. Naast de financiering door de provincie hebben gemeenten en partners ruim € 23 miljoen in de regio geïnvesteerd. Het definitieve bedrag kunnen we bekendmaken zodra de laatste monitorgegevens beschikbaar zijn.

De projecten
Net zo uiteenlopend als de bedragen per project, waren de doelen en resultaten van de projecten. Ze hebben allemaal bijgedragen aan de doelen en resultaten die zijn benoemd in het Regiocontract 2012-2015. Hieronder de highlights:

 • Bevorderen participatie
  Er zijn grote inspanningen gepleegd om de transities Wmo/Jeugd vlot te laten verlopen en de participatie te bevorderen. De betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, burgers en onderwijsinstelling hierbij was bijzonder groot.
 • Een betere bereikbaarheid
  De bereikbaarheid kreeg een impuls door de aanpak van de stationsomgevingen van Culemborg, Zaltbommel en Geldermalsen. Ook werd geïnvesteerd om de aanleg van breedband in de hele regio van de grond te krijgen.
 • Een aantrekkelijke attractie
  In de Nieuwe Hollandse Waterlinie is het Fort Nieuwe Steeg omgebouwd tot de attractie Geofort. Onlangs is Geofort op Europees niveau uitgeroepen tot het meest kindvriendelijke museum ter wereld. Andere elementen in de Waterlinie zijn opgeknapt en arbeidsgehandicapten zijn ingezet bij beheer en onderhoud.   
 • Innovatie en duurzaamheid
  Op het gebied van land- en tuinbouw is in intensieve samenwerking met Greenport Gelderland een groot aantal projecten voor innovatie en duurzaamheid van de grond gekomen. Uiteraard spelen het bedrijfsleven, ondernemers en de kennisinstellingen een grote rol.
 • Recreatie en toerisme
  Er werd geïnvesteerd om Rivierenland meer naamsbekendheid te geven als aantrekkelijk gebied voor recreatie en toerisme en door het uitbreiden van fiets- en wandelnetwerken.
 • Logistieke Hotspot
  De Logistieke Hotspot werd versterkt, diverse projecten, zoals onderzoek naar de uitbreiding van de containerterminal, zijn uitgevoerd.

Basis voor de drie regionale Speerpunten
De laatste drie hierboven genoemde punten vormen de basis voor de keuze en ontwikkeling van de drie Speerpunten van Regio Rivierenland: Agribusiness, Economie & Logistiek en Recreatie & Toerisme. In de periode van het Regiocontract zijn de Speerpunten in de steigers gezet en nu kunnen ze verder worden opgepakt en tot ontwikkeling komen.    

Afronding richting provincie
Op 1 oktober 2016 moeten wij de verantwoording van het Regiocontract 2012-2015 richting provincie afronden. Wij zullen u in de komende periode nog nader informeren over bijzondere resultaten en mooie projecten die gerealiseerd zijn met de inzet van burgers, gemeenten, ondernemers, maatschappelijke instellingen en onderwijs- en kennisinstellingen in Regio Rivierenland.  

Meer informatie en films
Klik hier voor alle informatie en de projecten van het Regiocontact.
Bekijk hier de films over verschillende projecten van het Regiocontract.

 

Nieuwsarchief