Nieuws.jpg

Projecten Nieuwsarchief

28 juli 2016

Versis introduceert zichzelf

Versis_Bel en Schalkx.jpg

Versis, het aanvullende regiovervoer waarvan Regio Rivierenland per 1-1-2017 opdrachtgever is, introduceert zichzelf in de media, d.m.v. een website en een flyer die gemeenteambtenaren kunnen gebruiken in hun contacten met passagiers.

Van Regiotaxi Gelderland naar Versis
Tijdens de regionale raadsbijeenkomst op 18 april werden de raadsleden al goed bijgepraat over Versis. Nog even kort samengevat: Regiotaxi Gelderland stopt per 31 december 2016. Reizigers van de huidige Regiotaxi gaan met ingang van 1 januari 2017 gebruikmaken van het regionale vervoerssysteem onder verantwoordelijkheid van de regiogemeenten. Onze tien gemeenten besloten in 2015 om regionaal te gaan samenwerken op het gebied van basismobiliteit en daarbij ook de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Gelderland aan te gaan. De uitvoering van het regionale vervoersysteem is ondergebracht bij Team Onderzoek & Ontwikkeling van Contractgestuurde Dienstverlening.

Voorbereidingen in volle gang
Momenteel is het team achter de schermen druk bezig met de voorbereidingen van Versis. In het laatste kwartaal van dit jaar zullen de reizigers direct en volledig worden geïnformeerd over de gang van zaken. Het uitgangspunt is dat zij zo weinig mogelijk zullen merken van de overgang en vanaf 1 januari ritten aangeboden krijgen met dezelfde kwaliteit en hetzelfde gemak als dat zij gewend zijn.

Communicatie
In de aanloop naar de uitgebreide communicatiemomenten kunnen geïnteresseerden nu al terecht op www.versis.nl. Deze website zal gaandeweg worden uitgebreid met steeds meer informatie. En zie ook dit artikel in de Gelderlander, waarin wethouder Griedo Bel (bestuurlijk verantwoordelijke) en Joep Schalkx (projectleider) vertellen over Versis.

Klik op de afbeelding om naar de verkorte versie van het artikel te gaan. Het volledige stuk is te lezen in de Gelderlander, editie Rivierenland, van dinsdag 26 juli en in de online krant.
Meer informatie

Nieuwsarchief