Nieuws.jpg

Bestuur & Organisatie Nieuwsarchief

21 juli 2016

Regio Rivierenland en provincie Gelderland gaan meer samenwerken

Samenwerking RR en Provincie.jpg

Op 5 juli wisselden bestuurders en uitvoeringsorganisaties van Regio Rivierenland en drie gedeputeerden van provincie Gelderland van gedachten over de provinciale ambities van de Gelderse Corridor in relatie tot ons ambitiedocument.

Doel bijeenkomst
De bijeenkomst was erop gericht om kennis te delen over elkaars ambities om vervolgens met elkaar te verkennen welke samenwerking hiertoe nuttig is. En ook om wederzijdse verwachtingen voor de toekomst uit te spreken en enkele concrete vervolgafspraken te kunnen maken. 

Ambities Regio Rivierenland en doelstellingen Gelderse Corridor
Met ons ambitiedocument zetten wij een stip op de horizon voor onze drie Speerpunten - Agribusiness, Recreatie en Toerisme, Economie en Logistiek - om economische ontwikkeling in de regio tot stand te brengen. De speerpunten Agribusiness en Economie en Logistiek sluiten goed aan bij de provinciale doelstellingen voor de Gelderse Corridor. Onze ambities voor Agribusiness en Economie en Logistiek zijn: onze tuinbouw wordt nóg meer toonaangevend in Europa (Agribusiness) en wij komen in de top 3 van logistieke hotspots van Nederland (Economie en Logistiek). De doelstellingen van de Gelderse Corridor zijn: een betere doorstroming van goederen, een economische spinoff, een beter vestigingsklimaat en agrologistieke innovatie.

Presentaties: wijze van bijdrage aan doelstellingen en regionaal investeringsfonds
Als gezamenlijke partijen uit de regio (onze tien gemeenten in samenwerking met Logistieke Hotspot Rivierenland en Greenport Gelderland) presenteerden wij vanuit onze vastgestelde gemeenschappelijke regionale ambities hoe wij een bijdrage willen leveren aan deze doelstellingen. Ook presenteerden wij ons initiatief voor een regionaal investeringsfonds, dat momenteel in ontwikkeling is. Met dit fonds willen wij projecten uit de regio ondersteunen die bijdragen aan de ambities en opgaven in ons ambitiedocument. De provinciale bestuurders herkennen en bevestigen de ambities en opgaven/programmalijnen op het gebied van agribusiness en economie en logistiek voor onze regio in de Gelderse Corridor en zijn positief over het investeringsfonds dat wij voornemens zijn op te richten.

Kwaliteitseisen aan investeringsfonds
Alle partijen constateerden gezamenlijk dat het voor het investeringsfonds en het eventueel verkrijgen van co-financiering van de provincie noodzakelijk is om kwaliteitseisen te stellen aan projectplannen/businesscases. De verwachting is dat niet alle partijen dit zelfstandig kunnen en externe expertise nodig is voor de ontwikkeling van businesscases. Daarom werd het idee geopperd om met elkaar een soort ‘wasstraat’ te organiseren om prille plannen, waar nodig, tot wasdom te brengen.  

Vervolg: vormgeven samenwerking
Het delen van de visie, de ambities en de plannen gedurende deze bijeenkomst geeft genoeg aanleiding om de samenwerking zowel bestuurlijk als ambtelijk intensief verder vorm te geven. De eerste vervolgstap is het uitwerken van de gezamenlijk geconstateerde ambities naar (de uitvoering van) gezamenlijke projecten. Dat zal de komende maanden plaatsvinden. In ieder geval aan het einde van het jaar kunnen wij een overzicht geven van de gemaakte stappen tot dan toe.

Zie voor meer informatie: Totaalproces van regionaal ambitiedocument tot succesvolle realisatie 

 

Nieuwsarchief