Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

25 maart 2014

Oplossing spoorknoop Elst dichtbij

Provincie Gelderland denkt samen met de regionale overheden – waaronder Regio Rivierenland - , Prorail en vervoerders een oplossing te hebben gevonden voor de spoorknoop Elst. Vanaf 2017 moeten er tussen Arnhem en Nijmegen 6 intercity’s en 4 sprinters per uur rijden en 2 directe treinen tussen Arnhem en Tiel. Met een verdubbeling van de spoorboog van Elst naar de Betuwe, een aansluiting van het derde spoor Elst op het hoofdrailnet, een aanpassing van een perron op station Arnhem en een versnelling van de trein Arnhem-Tiel moeten alle gewenste treinen kunnen rijden. Als deze maatregelen voor 2017 worden gerealiseerd wordt de ‘knip’ in Elst overbodig, waardoor de trein Arnhem-Tiel kan blijven doorrijden.

De heer Driessen, wethouder Tiel en de heer Schuurman, wethouder Neder Betuwe geven namens de programmaraad Bereikbaar van Regio Rivierenland aan dat zij blij zijn met de samenwerking en de gevonden oplossing. De heer Driessen: “Door samen te zoeken naar oplossingen, kunnen we resultaat boeken.”

Spoorknoop
Sinds 2003 wordt er gewerkt aan een oplossing voor ‘spoorknoop’ Elst. Er is meer ruimte op het spoor nodig om het groeiende aantal reizigers tussen Arnhem en Nijmegen op te vangen. Er is niet voldoende spoorcapaciteit om de combinatie van 6 intercity’s, 4 Stadsregiorailtreinen, de trein Arnhem-Tiel en goederentreinen op te vangen. Een ‘knip’ op station Elst met een overstap voor de reizigers van Tiel naar Arnhem leek daarom onvermijdelijk. Nieuw onderzoek van ProRail wijst uit dat met een aantal gerichte maatregelen het mogelijk is alle gewenste treinen vanaf 2017 te laten rijden.

Maatregelen
De volgende maatregelen moeten worden getroffen om alle treinen te laten rijden:

  1. Verdubbeling van de spoorboog van Elst naar Betuwe (richting Zetten-Andelst–Tiel)
  2. Doortrekking van het derde spoor in Elst naar het hoofdbaanvak Arnhem – Nijmegen;
  3. Een perronaanpassing op station Arnhem Centraal (perron 4 wordt 4a en 4b)
  4. Het versnellen van de trein tussen Tiel – Kesteren en/of Zetten-Andelst – Elst

Deze maatregelen sluiten aan op de ruimtelijke plannen van Elst Centraal en bieden ook met de eventuele komst van extra goederentreinen vanuit het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) een basis voor een passende dienstregeling.

Risico’s
Naast de voorgestelde maatregelen heeft ProRail een aantal risico’s gesignaleerd die met de spoorknoop samenhangen. Zo is het nog onzeker of alle benodigde maatregelen voor 2017 kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast moet er nog een structurele oplossing komen voor de spoorwegovergang Rijksweg-Noord in Elst. ProRail werkt de plannen verder uit en brengt de risico’s in kaart. Gedeputeerde Conny Bieze: “Voor de zomer weten we of de plannen haalbaar zijn.”

Planning
Het komende jaar werkt Prorail de plannen verder uit, waarna de betrokken partijen begin 2015 een definitief besluit kunnen nemen over de aanpak van spoorknoop Elst. De partijen streven ernaar de maatregelen uit te voeren voor de ingang van de nieuwe dienstregeling in 2017. De kosten van de voorgestelde maatregelen worden voorlopig geschat op €18-25 miljoen, maar kunnen nog worden bijgesteld. In het Lenteakkoord heeft het ministerie van I&M al 7,5 miljoen euro toegekend aan de spoorknoop Elst.

-einde persbericht -

Noot voor de redactie, niet ter publicatie
Voor inhoudelijke persvragen kunt u contact opnemen met: de heer H. Driessen, bestuurlijk trekker dossier trein Tiel-Arnhem vanuit de programmaraad Bereikbaar van Regio Rivierenland. Hij is bereikbaar via het bestuurssecretariaat van de gemeente Tiel, telefoon (0344) 637 119.

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
RegioDeal_FruitDelta Rivierenland.jpg
Intensieve en jarenlange samenwerking binnen regio Rivierenland is beloond; de Ministerraad heeft bekend gemaakt dat het...
Projecten
RIF netwerkbijeenkomst 4 feb_1.jpg
Dinsdag 4 februari ontmoetten de initiatiefnemers van de in 2017 gehonoreerde RIF-projecten elkaar op Slot Loevestein....
CG Dienstverlening
Nieuwsbrief Versis_cover.jpg
Dit jaar hebben circa 5.000 inwoners van Regio Rivierenland minstens één keer met Versis gereisd. De chauffeurs maken...
Speerpunt Economie en Logistiek
Nieuwe Bestuur LV-R.jpg
Logistics Valley Rivierenland (LV-R) is geboren. De nieuwe stichting heeft al geschiedenis: de voorgangers waren het Platform...
Speerpunt Agribusiness
FruitDelta Rivierenland op Fruit Logistica Berlijn.jpg
Vertegenwoordigers vanuit het bestuur van Regio Rivierenland/FruitDelta Rivierenland bezochten op 5 februari de  Fruit...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
combi_Fruitcorso FruitDelta Rivierenland.jpg
Het Fruitcorso, het oogstfeest van FruitDelta Rivierenland, wordt - samen met de bloemencorso’s - namens de Nederlandse...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

De regio in beeld

Documentaire over het nut en de noodzaak van breedband als basisvoorziening voor iedereen in Rivierenland.

>> meer