Nieuws.jpg

Projecten Nieuwsarchief

14 juli 2016

Onderzoek naar doorstroming A2 tussen Deil en Vught

A2.png

Na het onderzoek dat wij lieten uitvoeren naar de A15-problematiek en de intentie om tot een concreet actieplan te komen voor een betere doorstroming, zal nu een onderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheden om die op de A2 te verbeteren.

 

Verkeersaders met knelpunten
Door regio Rivierenland lopen twee belangrijke verkeersaders: A15 en A2. Beide kennen knelpunten die de doorstroming bedreigen. Maar ook de veiligheid van de weggebruikers is een zeer belangrijk aspect dat alle aandacht verdient.

Onderzoekende partijen
Dit onderzoek wordt, naast onszelf, uitgevoerd door de gemeente ’s-Hertogenbosch, de provincies Noord-Brabant en Gelderland, het Jeroen Bosch Ziekenhuis, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Het duurt tot het voorjaar van 2017 en ook de ontwikkeling van andere vervoermiddelen, zoals trein, bus en fiets en het gedrag van reizigers, wordt erin meegenomen.

Doel: helder en compleet beeld van de knelpunten
De verkeersdoorstroming op de A2 van knooppunt Deil via ’s-Hertogenbosch naar knooppunt Vught is onvoldoende, zo blijkt uit een vorig onderzoek (2015) naar de A2. Dit betekent dat tijdens spitsuren reizigers op delen van het traject in beide richtingen nu en in de toekomst last van files hebben. Het doel van het nieuwe onderzoek is om een helder en compleet beeld te krijgen van de knelpunten. Wat is er precies aan de hand en hoe komt dat? Wie maken gebruik van de A2, is dat vooral regionaal en lokaal verkeer of is er juist veel doorgaand (inter)nationaal verkeer? Etc.

Meedenken in oplossingen
Door grondig te kijken naar de oorzaken van de geconstateerde problemen met de bereikbaarheid, wordt er gezocht naar betere, slimmere en duurzamere oplossingen voor de korte, middellange en lange termijn. Partijen die daarvoor ideeën hebben, zijn welkom om mee te denken en mee te doen.


Zie ook: Conferentie 'De toekomst van de A15': partijen willen werken aan concrete oplossingen (19 mei 2016)

 

Nieuwsarchief