Wie Waarom Waar

Over Regio Rivierenland

14 juli 2016

Gedeputeerde Staten van Gelderland akkoord met Herijkt RPB Rivierenland

Logistiek_bedrijventerrein.jpg

Er komt meer ruimte voor grootschalige logistieke bedrijven in Rivierenland. Dat is een belangrijk resultaat van de herijking van ons Regionale Programma Bedrijventerreinen (RPB) dat provincie Gelderland heeft goedgekeurd.

Nieuw RPB maakt Rivierenland nog aantrekkelijker als vestigingslocatie
Wij zijn de eerste Gelderse regio waarvan de nieuwe afspraken zijn vastgesteld door provincie en gemeenten. Met behulp van het RPB maken wij ons als tien samenwerkende gemeenten samen met de provincie sterk voor goede en aantrekkelijke bedrijventerreinen in regio Rivierenland. Deze samenwerking bij het plannen en programmeren van bedrijventerreinen is erg belangrijk voor de economische ontwikkelingsmogelijkheden van onze regio. Wij moeten voldoende, passende bedrijfslocaties kunnen aanbieden en dit aanbod moet aansluiten op de vraag van ondernemers. Voor grote logistieke ondernemingen is het dankzij het nieuwe RPB nog aantrekkelijker om zich te vestigen in onze regio. Hebben zij interesse, dan hoeven zij niet meer tien gemeenten langs, maar kunnen zij terecht bij één Regionaal Acquisitie Punt om zich te melden.

Optimaal gebruik
De (nieuwe) afspraken komen ook de ruimtelijke kwaliteit en het zorgvuldig omgaan met de ruimte in Rivierenland te goede. Het uitgangspunt is daarom om bestaande terreinen eerst optimaal te gebruiken, voordat er nieuwe terreinen worden ontwikkeld. Met behulp van het herijkte RPB zijn hierover nieuwe afspraken gemaakt tussen ons en de provincie.

App bedrijventerreinen
Voor een overzicht van de bedrijventerreinen in Rivierenland kunt u gebruikmaken van deze app.

Zie: Regionaal programma bedrijventerreinen 2016 Regio Rivierenland
Zie ook: Uitkomsten Speerpuntberaad Economie en Logistiek (17 maart 2016)

 

Vergaderagenda


Meer weten?

Contactpersoon bij Regio Rivierenland is Huug Derksen, secretaris Regio Rivierenland.

Bereikbaar ma t/m vr

e: hderksen@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 60

  

Laatste nieuws

12 december 2019 - Samen op weg naar het FruitDelta Economisch Ambitiedocument 2020-2024 
14 oktober 2016
- Algemeen Bestuur stelt Uitvoeringsprogramma 2016-2020 vast
4 juli 2016 - Statenvoorzitter provincie Gelderland neemt Ambitiedocument Regio Rivierenland in ontvangst
27 mei 2016 - AB stelt Regionaal Ambitiedocument 2016 – 2020 vast

 

In het kort... 

Samenvatting Ambitiedocument ('Verwijsfolder')

 

(klik op afbeelding om te openen)

Download this folder in ENGLISH
Laden Sie diese Broschüre in DEUTSCH

 

Instemming gemeenteraden

Besluitvorming 11 april 2016
Alle gemeenten hebben ingestemd met het Ambitiedocument. Bijbehorende documenten:

1. Alle brieven, amendementen en moties die de gemeenten bij de besluitvorming hebben ingediend op alfabetische volgorde in één document onder elkaar aan.
2. Alle ontvangen reacties van de gemeenten op de brieven, amendementen en moties zoals vermeld bij punt 1.