Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

14 juli 2016

Gedeputeerde Staten van Gelderland akkoord met Herijkt RPB Rivierenland

Logistiek_bedrijventerrein.jpg

Er komt meer ruimte voor grootschalige logistieke bedrijven in Rivierenland. Dat is een belangrijk resultaat van de herijking van ons Regionale Programma Bedrijventerreinen (RPB) dat provincie Gelderland heeft goedgekeurd.

Nieuw RPB maakt Rivierenland nog aantrekkelijker als vestigingslocatie
Wij zijn de eerste Gelderse regio waarvan de nieuwe afspraken zijn vastgesteld door provincie en gemeenten. Met behulp van het RPB maken wij ons als tien samenwerkende gemeenten samen met de provincie sterk voor goede en aantrekkelijke bedrijventerreinen in regio Rivierenland. Deze samenwerking bij het plannen en programmeren van bedrijventerreinen is erg belangrijk voor de economische ontwikkelingsmogelijkheden van onze regio. Wij moeten voldoende, passende bedrijfslocaties kunnen aanbieden en dit aanbod moet aansluiten op de vraag van ondernemers. Voor grote logistieke ondernemingen is het dankzij het nieuwe RPB nog aantrekkelijker om zich te vestigen in onze regio. Hebben zij interesse, dan hoeven zij niet meer tien gemeenten langs, maar kunnen zij terecht bij één Regionaal Acquisitie Punt om zich te melden.

Optimaal gebruik
De (nieuwe) afspraken komen ook de ruimtelijke kwaliteit en het zorgvuldig omgaan met de ruimte in Rivierenland te goede. Het uitgangspunt is daarom om bestaande terreinen eerst optimaal te gebruiken, voordat er nieuwe terreinen worden ontwikkeld. Met behulp van het herijkte RPB zijn hierover nieuwe afspraken gemaakt tussen ons en de provincie.

App bedrijventerreinen
Voor een overzicht van de bedrijventerreinen in Rivierenland kunt u gebruikmaken van deze app.

Zie: Regionaal programma bedrijventerreinen 2016 Regio Rivierenland
Zie ook: Uitkomsten Speerpuntberaad Economie en Logistiek (17 maart 2016)

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
RegioDeal_FruitDelta Rivierenland.jpg
Intensieve en jarenlange samenwerking binnen regio Rivierenland is beloond; de Ministerraad heeft bekend gemaakt dat het...
Projecten
RIF netwerkbijeenkomst 4 feb_1.jpg
Dinsdag 4 februari ontmoetten de initiatiefnemers van de in 2017 gehonoreerde RIF-projecten elkaar op Slot Loevestein....
CG Dienstverlening
Nieuwsbrief Versis_cover.jpg
Dit jaar hebben circa 5.000 inwoners van Regio Rivierenland minstens één keer met Versis gereisd. De chauffeurs maken...
Speerpunt Economie en Logistiek
Nieuwe Bestuur LV-R.jpg
Logistics Valley Rivierenland (LV-R) is geboren. De nieuwe stichting heeft al geschiedenis: de voorgangers waren het Platform...
Speerpunt Agribusiness
FruitDelta Rivierenland op Fruit Logistica Berlijn.jpg
Vertegenwoordigers vanuit het bestuur van Regio Rivierenland/FruitDelta Rivierenland bezochten op 5 februari de  Fruit...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
combi_Fruitcorso FruitDelta Rivierenland.jpg
Het Fruitcorso, het oogstfeest van FruitDelta Rivierenland, wordt - samen met de bloemencorso’s - namens de Nederlandse...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

De regio in beeld

Documentaire over het nut en de noodzaak van breedband als basisvoorziening voor iedereen in Rivierenland.

>> meer