Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

18 maart 2014

Bijzondere actie Regio Rivierenland op Landelijke Dag van de Leerplicht

Schrijfwedstrijd maakt groep 8-leerlingen bewust van toekomstmogelijkheden

Bijzondere actie van Regio Rivierenland op Landelijke Dag van de Leerplicht 2014


Op donderdag 20 maart 2014 is de Landelijke Dag van de Leerplicht 2014. Team Leerplicht Regio Rivierenland en de leerplichtambtenaar van gemeente Maasdriel bundelen ook dit jaar de krachten en hebben een leerplichtactie bedacht die specifiek is gericht op de leerlingen van groep 8: een schrijfwedstrijd over de eigen toekomst van de kinderen.

Schrijfwedstrijd ‘Toekomstdoelen’
Leerlingen van groep 8 in de deelnemende gemeenten Buren, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, West Maas en Waal en Zaltbommel worden uitgenodigd om aan de actie - een schrijfwedstrijd - mee te doen. Het thema is: ‘Hoe bereik ik mijn toekomstdoelen?’ Tot 1 mei 2014 kunnen leerlingen hun opstel inleveren bij hun leraar.

Bewust van toekomstmogelijkheden
De leerplichtactie richt zich op leerlingen in groep 8, omdat zij rond deze tijd een beslissing moeten nemen over hun vervolgopleiding. Door mee te doen aan de schrijfwedstrijd worden zij zich bewust van hun toekomstmogelijkheden. En juist dit bewustwordingsproces willen team Leerplicht Rivierenland en de leerplichtambtenaren graag stimuleren. Het is namelijk belangrijk dat kinderen vanaf hun twaalfde steeds meer de link gaan leggen tussen hun inzet op school - en dus het behalen van een diploma - en hun toekomstperspectieven. Overigens kunnen ook leerlingen uit de eerste klas van het regulier voortgezet onderwijs op verzoek van hun school aansluiten bij de actie.

Wie wordt de school-, gemeente- en regiowinaar?
Alle basisscholen uit de gemeenten Buren, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, West Maas en Waal en Zaltbommel ontvangen deze week een brief waarin het doel en de spelregels van deze actie nader worden toegelicht. De uitslag van de wedstrijd verloopt via een drietrapssysteem: school - gemeente - regio. De leerplichtambtenaren kiezen van elke deelnemende school een winnaar die vervolgens met de andere schoolwinnaars opgaat voor de titel ‘Gemeentelijke Winnaar Schrijfwedstrijd Leerplicht’, waaraan natuurlijk ook een mooie prijs is verbonden. De winnaars hiervan proberen ten slotte de titel ‘Regionale Winnaar Schrijfwedstrijd Leerplicht’ in de wacht te slepen.

- einde persbericht -

Perscontact (niet ter publicatie)
Regio Rivierenland
Truus Huiberts, Coördinator Team Leerplicht
Telefoon 06 - 30 42 09 79
E-mail huiberts@regiorivierenland.nl

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
RegioDeal_FruitDelta Rivierenland.jpg
Intensieve en jarenlange samenwerking binnen regio Rivierenland is beloond; de Ministerraad heeft bekend gemaakt dat het...
Projecten
RIF netwerkbijeenkomst 4 feb_1.jpg
Dinsdag 4 februari ontmoetten de initiatiefnemers van de in 2017 gehonoreerde RIF-projecten elkaar op Slot Loevestein....
CG Dienstverlening
Nieuwsbrief Versis_cover.jpg
Dit jaar hebben circa 5.000 inwoners van Regio Rivierenland minstens één keer met Versis gereisd. De chauffeurs maken...
Speerpunt Economie en Logistiek
Nieuwe Bestuur LV-R.jpg
Logistics Valley Rivierenland (LV-R) is geboren. De nieuwe stichting heeft al geschiedenis: de voorgangers waren het Platform...
Speerpunt Agribusiness
FruitDelta Rivierenland op Fruit Logistica Berlijn.jpg
Vertegenwoordigers vanuit het bestuur van Regio Rivierenland/FruitDelta Rivierenland bezochten op 5 februari de  Fruit...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
combi_Fruitcorso FruitDelta Rivierenland.jpg
Het Fruitcorso, het oogstfeest van FruitDelta Rivierenland, wordt - samen met de bloemencorso’s - namens de Nederlandse...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

De regio in beeld

Documentaire over het nut en de noodzaak van breedband als basisvoorziening voor iedereen in Rivierenland.

>> meer