Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

8 juni 2016

Speerpuntvoorzitter ontvangt eerste exemplaar Fruitpact-magazine

Overhandiging Fruitpact magazine.jpg

Hans Beenakker mocht als speerpuntvoorzitter Agribusiness als eerste het magazine van Fruitpact bewonderen met daarin dertien ondernemersgedreven projecten in het Rivierenlandse fruitcluster.

Uitbouwen concurrentiepositie fruitcluster
Het Fruitpact is een bijzonder samenwerkingsverband tussen de overheid en het bedrijfsleven in Rivierenland. De fruitteelt is van oudsher sterk op deze plek verankerd en heeft veel aanverwante bedrijvigheid, onderwijs en toerisme aangetrokken. Daarmee heeft de sector zich nationaal en regionaal ontwikkeld tot een economisch cluster van betekenis. In het licht van (inter)nationale economische ontwikkelingen wil het Fruitpact de Nederlandse en internationale concurrentiepositie van het fruitcluster versterken en uitbouwen.

De vruchten plukken van succesvolle projecten
In het magazine staan dertien aansprekende projecten beschreven die de afgelopen vier jaar in het fruitcluster in de regio Rivierenland zijn uitgevoerd. Deze projecten zijn zowel gericht op energiebesparing als op milieuvriendelijker fruitteelt. Maar ook op het beleefbaar maken van fruit voor de recreant. Het zijn projecten waar fruittelers en fruitgerelateerde ondernemers - letterlijk en figuurlijk - de vruchten van plukken.

Trots op samenwerking en projecten
Hans Beenakker kreeg het eerste exemplaar van het magazine uitgereikt door Fruitpact-voorzitter Marc André de la Porte (links op foto). Hans Beenakker is trots op de diverse succesvolle projecten in de regio en de samenwerking binnen Fruitpact: “Fruitpact sluit prima aan bij het voorgenomen beleid van ons als samenwerkende regiogemeenten, waarbij agribusiness, toerisme, recreatie en logistiek speerpunten zijn.”

Bezoek aan drie projecten
Ter gelegenheid van het uitbrengen van het magazine gingen fruittelers (ambassadeurs van het Fruitpact), stuurgroepleden en speciaal genodigden op excursie langs drie van de projecten die de afgelopen vier jaar met ondersteuning van Fruitpact zijn gerealiseerd. Op de Proeftuin in Randwijk vertelde Henny Balkhoven van Fruitconsult over de resultaten van de praktijkproef met driftarm spuiten. Hij gebruikt hiervoor venturi-spuitdoppen die het verwaaien van gewasbeschermingsmiddelen fors reduceren. Bij fruitteler Wellner in Est namen de bezoekers kennis van de appel Lola, die van boom tot winkelschap gecontroleerd in de markt wordt gezet dankzij een innovatief traceringssysteem. Fruitteler Simon Oostveen uit Maurik deed mee aan een onderzoek naar een duurzame en milieuvriendelijke aanpak van de perenbladvlo, één van de grootste bedreigingen voor de perenteelt.

Klik op de afbeelding om het magazine te downloaden.


FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Huis_FruitDelta.jpg
Sinds 2016 werken de acht regiogemeenten met ondernemers, onderwijs/onderzoek, organisaties en ondernemende inwoners (de 5...
Projecten
Arriva.jpg
Met ingang van 10 augustus geldt een nieuwe dienstregeling voor het busvervoer van Arriva in Rivierenland. Deze nieuwe...
CG Dienstverlening
COVERJaarverslagLeerplicht.jpg
Team Leerplicht Regio Rivierenland presenteert haar jaarverslag van het schooljaar 2019-2020. Aan de hand van dit verslag laat...
Speerpunt Economie en Logistiek
Nieuwe Bestuur LV-R.jpg
Logistics Valley Rivierenland (LV-R) is geboren. De nieuwe stichting heeft al geschiedenis: de voorgangers waren het Platform...
Speerpunt Agribusiness
fruitteelt appes.jpg
Eerder dit jaar lanceerde een samenwerkingsplatform van de gemeente West Betuwe, het onderwijs en bedrijfsleven de FruitTech...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
BetuwsWijndomein_Picknick 1.jpeg
Rivierenland is voor velen nog een onbekend stukje Nederland. Het TV-programma 3 op Reis zette de spotlights op onze mooie...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar: