Wie Waarom Waar

Over Regio Rivierenland

20 mei 2016

Primeur: eerste Rivierenlandse LNG-trucktankstation officieel geopend

Mw Bieze Dhr Meygaarden_opening LNG-vulstation Rivierenland.jpg

Op 19 mei hebben Ronald van Meygaarden, voorzitter regionale stuurgroep Duurzame Energie van Regio Rivierenland, en mevrouw Conny Bieze, gedeputeerde Provincie Gelderland, het eerste Rivierenlandse LNG-vulpunt voor trucks officieel geopend.

Duurzame aankomst
Het vulpunt bevindt zich op het Lukoil tankstation aan de Plettenburglaand, vlakbij de af-/oprit van en naar de A15, in Geldermalsen. Mevrouw Bieze arriveerde voor de gelegenheid heel toepasselijk én duurzaam in een LNG-truck.

Wat is LNG?

LNG is vloeibaar aardgas en verbetert de luchtkwaliteit aanzienlijk door de lagere emissie van CO2, fijnstof en NOx. LNG is een fossiele transitiebrandstof naar LBG, vloeibaar biogas.

Ketensamenwerking LBG Rivierenland

Dit openbare LNG-vulpunt is gerealiseerd als onderdeel van een prijsvraag die Regio Rivierenland eind 2014 uitschreef. Deze prijsvraag richtte zich op de ketensamenwerking om de vraag en het aanbod van LNG voor de transport- en logistieke sector in onze regio te stimuleren en de transitie naar regionaal geproduceerde LBG (vloeibaar biogas) in gang te zetten. Dit past in de regionale strategielijnen voor energie- en brandstoftransitie die zijn vastgelegd in het regionale uitvoeringsprogramma Duurzame Energie. Dit programma is onderdeel van een subsidiecontract dat wij als gemeentelijk samenwerkingsverband Regio Rivierenland met de Provincie hebben afgesloten (Regiocontract).

V.l.n.r. Marcel Bikker (veiligheidsmanager Rolande), Arjen Gerristen (Gebiedscoöperatie Rivierenland), Ronald van Meygaarden, Conny Bieze, Annemieke Spit (Regio Rivierenland), Jolon van der Schuit (Rolande), Theo Heinink (achter, Provincie Gelderland), Marco Vellema (Stout Groep), Stefan van Tongeren (Gebiedscoöperatie Rivierenland) 
V.l.n.r. Marcel Bikker (veiligheidsmanager Rolande), Arjen Gerristen (Gebiedscoöperatie Rivierenland), Ronald van Meygaarden, Conny Bieze, Annemieke Spit (Regio Rivierenland), Jolon van der Schuit (Rolande), Theo Heinink (achter, Provincie Gelderland), Marco Vellema (Stout Groep), Stefan van Tongeren (Gebiedscoöperatie Rivierenland)

Consortium pakt handschoen op
Een consortium - bestaande uit Rolande, Gebiedscoöperatie Rivierenland, Stout Groep en Logistic Hotspot Rivierenland - heeft via de prijsvraag de handschoen opgepakt om de gestelde doelen waar te maken: de realisatie van een LNG-vulpunt in de regio en tenminste 15 tot 25 LNG-trucks bij regionale transportbedrijven. Daarnaast wordt vanaf 2016 minimaal 10% in Nederland geproduceerde LBG bijgemengd en in 2020 minimaal 20% in regio Rivierenland geproduceerde LBG.

Openingsbijeenkomst
Tijdens de openingsbijeenkomst stond ook een rondleiding op het vulstation van Lukoil aan de Plettenburglaan in Geldermalsen op het programma. Hier kregen de genodigden uitleg over de techniek achter LNG en voerden mevrouw Bieze en de heer Van Meygaarden samen een tankhandeling uit.

 

Regionale stimuleringsbijdrage LNG-trucks
Voorafgaand aan de opening organiseerde Rolande LNG B.V. een bijeenkomst voor transporteurs uit regio Rivierenland met het laatste nieuws rond LNG in het wegtransport en de overstap op LNG. Daar werd ook de regionale stimuleringsregeling voor LNG-trucks op hoofdlijnen gepresenteerd: een bijdrage van € 15.000,- per LNG-truck. Wij adviseren geïnteresseerden om er snel bij te zijn: de stimuleringsregeling opent op 1 juni en sluit op 30 juni 2016.

Klik hier om naar de pagina met meer informatie en het aanvraagformulier te gaan.

Meer weten over LNG?
Op de websites van Nationaal LNG Platform, Rolande LNG en Lukoil Tankstation Geldermalsen leest u alles over LNG en de voordelen ervan.

 

 

 

Vergaderagenda


Meer weten?

Contactpersoon bij Regio Rivierenland is Huug Derksen, secretaris Regio Rivierenland.

Bereikbaar ma t/m vr

e: hderksen@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 60

  

Laatste nieuws

12 december 2019 - Samen op weg naar het FruitDelta Economisch Ambitiedocument 2020-2024 
14 oktober 2016
- Algemeen Bestuur stelt Uitvoeringsprogramma 2016-2020 vast
4 juli 2016 - Statenvoorzitter provincie Gelderland neemt Ambitiedocument Regio Rivierenland in ontvangst
27 mei 2016 - AB stelt Regionaal Ambitiedocument 2016 – 2020 vast

 

In het kort... 

Samenvatting Ambitiedocument ('Verwijsfolder')

 

(klik op afbeelding om te openen)

Download this folder in ENGLISH
Laden Sie diese Broschüre in DEUTSCH

 

Instemming gemeenteraden

Besluitvorming 11 april 2016
Alle gemeenten hebben ingestemd met het Ambitiedocument. Bijbehorende documenten:

1. Alle brieven, amendementen en moties die de gemeenten bij de besluitvorming hebben ingediend op alfabetische volgorde in één document onder elkaar aan.
2. Alle ontvangen reacties van de gemeenten op de brieven, amendementen en moties zoals vermeld bij punt 1.