Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

28 april 2016

Eerste Rivierenlandse LNG-trucktankstation op 19 mei officieel geopend

Lukoil LNG Geldermalsen.jpeg

Geldermalsen heeft de primeur; op het Lukoil tankstation wordt officieel het eerste Rivierenlandse LNG-vulpunt voor trucks geopend.

Wat is LNG?
LNG is vloeibaar aardgas en verbetert de luchtkwaliteit aanzienlijk door de lagere emissie van CO2, fijnstof en NOx.

Subsidieproject Regiocontract

Dit openbare LNG-vulpunt betreft een subsidieproject uit het Regiocontract dat wij als gemeentelijk samenwerkingsverband met de Provincie hebben afgesloten. In het uitvoeringsprogramma Duurzame Energie is een aantal strategielijnen vastgelegd. Hieronder vallen ook 'brandstoftransitie' en 'biobased economy'. Beide strategielijnen komen samen in het project 'Brandstoftransitie bio-LNG', waarmee we beogen om de vraag- en aanbodkant van LNG voor de transport- en logistieke sector in onze regio te stimuleren en de transitie naar regionaal geproduceerde LBG (vloeibaar biogas) in gang te zetten. Het tankstation in Geldermalsen gaat tenminste 15-25 vrachtwagens van lokale transportbedrijven voorzien van LNG. Vanaf 2016 wordt daarbij minimaal 10% in Nederland geproduceerde LBG bijgemengd en in 2020 minimaal 20% in regio Rivierenland geproduceerde LBG.

Openingsbijeenkomst
Tijdens de openingsbijeenkomst - die van 14.00 tot 17.00 uur duurt - zullen onder meer de heer Ronald van Meygaarden, voorzitter regionale stuurgroep Duurzame Energie van Regio Rivierenland, en mevrouw Conny Bieze, gedeputeerde Provincie Gelderland, spreken. Mevrouw Bieze zal het LNG-vulpunt officieel openen. Naast toespraken, staat ook een rondleiding op het programma. Voorafgaand aan de opening zal een bijeenkomst worden gehouden voor alle transporteurs uit regio Rivierenland over het laatste nieuws rond LNG in het wegtransport en de overstap op LNG.

Ketensamenwerking LBG Rivierenland
Op basis van een prijsvraag die eind 2014 door Regio Rivierenland werd uitgeschreven, geeft een consortium van de volgende partijen inhoud aan deze ketensamenwerking. Dit zijn Rolande LNG (in- en verkoop van LNG en Bio-LNG en de introductie ervan in Europa), Gebiedscoöperatie Rivierenland, Stout Groep (projectleiders en interim-managers) en Logistic Hotspot Rivierenland.

Meer weten over LNG?
Op de websites van Rolande LNG en Lukoil Tankstation Geldermalsen leest u alles over LNG en de voordelen ervan.
 

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Perenbloesem-1500x430-1-1024x294.jpg
Ook in 2022 zetten we ons graag samen met u in voor een brede welvaart voor de inwoners en bedrijven in onze regio.  Alhoewel...
Projecten
pexels-photo-10423770.jpeg
RES FruitDelta Rivierenland start dit jaar met een Innovatieversneller om de ontwikkeling van duurzame innovaties van...
CG Dienstverlening
pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg
1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Voedselbos Betuwewind.jpg
Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.