Nieuws.jpg

Persberichten Nieuwsarchief

17 maart 2014

Regio Rivierenland ondertekent Afsprakenkader Bedrijventerreinen Rivierenland

Zittend: dhr. Huizinga en mevr. Van Rhee-Oud Ammerveld. Staand: dhr. Van Sambeek, dhr. Van Ingen, dhr. Wassink, dhr. Looijen, dhr. Van Oorschot, dhr. Veerhoek (foto: David Wolf, WolLöf Communicatie Tiel)

Vandaag ondertekenden de leden van de Programmaraad Welvarend van Regio Rivierenland - met hierin de tien gemeenten in Rivierenland vertegenwoordigd - het Afsprakenkader Bedrijventerreinen Rivierenland. Deze ondertekening betekent de start van een unieke, meer intensieve samenwerking in de regio op het gebied van de ontwikkeling en het beheer van bedrijventerreinen. Deze samenwerking is erop gericht de economische ontwikkeling in onze regio aanzienlijk te stimuleren.

Regionaal Programma Bedrijventerreinen
Al jaren werken de tien gemeenten van Regio Rivierenland samen op het gebied van de ontwikkeling en uitgifte van bedrijventerreinen. Samen met Provincie Gelderland is in 2012 een ´Regionaal Programma Bedrijventerreinen´ vastgesteld voor Rivierenland. Hierin staan afspraken over de soort bedrijventerreinen die op bepaalde locaties mogen worden ontwikkeld. Ook staan de ambities van Regio Rivierenland erin omschreven ten aanzien van de Logistieke Hotspot Rivierenland, dat als doel heeft meer bedrijvigheid van buiten de regio aan te trekken door actieve acquisitie, promotie en het verder verbeteren van het ondernemersklimaat in Rivierenland.

Afsprakenkader Bedrijventerreinen: één centraal aanspreekpunt
In het nieuwe Afsprakenkader Bedrijventerreinen zijn werkafspraken vastgelegd om de regionale samenwerking verder te versterken. Han Looijen, voorzitter Stuurgroep Regionaal OntwikkelingsBedrijf Rivierenland/wethouder Zaltbommel: “In dit afsprakenkader is de samenwerking goed vormgegeven. Het schept duidelijkheid naar buiten toe. Een belangrijk punt in het afsprakenkader is de oprichting van één centraal aanspreekpunt waar een geïnteresseerde ondernemer hulp en begeleiding krijgt bij de keuze van de beste vestigingslocatie voor zijn of haar bedrijf.”

Uniek: verregaande afspraken
Jos Huizinga, voorzitter Programmaraad Welvarend Rivierenland/wethouder Maasdriel: “Het unieke aan deze samenwerking is dat er nooit eerder zulke verregaande afspraken tussen de gemeenten op dit gebied zijn gemaakt. Door te ondertekenen, stemmen zowel de Programmaraad als alle gemeenteraden in met het Afsprakenkader. De regio Rivierenland biedt ondernemers een aantrekkelijk vestigingsklimaat en gezamenlijk gaan we dit verder uitdragen en invullen. Wij hebben hiervoor een stevig fundament gelegd waarmee ik erg blij ben.”

- einde persbericht -

Perscontact (niet ter publicatie)
Regio Rivierenland
Bart Kennis, Programmamanager Welvarend Rivierenland
Telefoon (0344) 63 85 72 / 06 - 11 35 03 19
E-mail kennis@regiorivierenland.nl

Contactgegevens


De contactgegevens betreffende het onderwerp in het persbericht vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Karin Giesen of Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: info@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

Nieuwsarchief