Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

26 april 2016

Project Basismobiliteit goed op weg naar 1-1-2017

Logo Versis.jpg

Tijdens de regionale raadsbijeenkomst op 18 april werden de raadsleden goed bijgepraat over dit project, dat in de deskundige handen rust van Team Onderzoek & Ontwikkeling van Contractgestuurde Dienstverlening.

Samenwerken op basismobiliteit
Regiotaxi Gelderland stopt per 31 december 2016. Reizigers van de huidige Regiotaxi gaan met ingang van 1 januari 2017 gebruikmaken van het regionale vervoerssysteem onder verantwoordelijkheid van de regiogemeenten. Onze tien gemeenten besloten in 2015 om regionaal te gaan samenwerken op het gebied van basismobiliteit en daarbij ook de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Gelderland aan te gaan. In de regionale kadernota zijn de uitgangspunten voor deze samenwerking opgenomen. De uitvoering van het regionale vervoersysteem is zogezegd ondergebracht bij Team Onderzoek & Ontwikkeling van Contractgestuurde Dienstverlening, waarvan Joep Schalkx de projectleider Basismobiliteit is.

Doelgroepen vervoerssysteem
In Rivierenland is het nieuwe vervoerssysteem in eerste instantie bedoeld voor Wmo-geïndiceerden (rond de 2.600 actieve gebruikers) en voor aanvullend openbaar vervoer (= 8% van het totale regiotaxivervoer in de regio). Met aanvullend openbaar vervoer bedoelen wij: vervoer voor iedereen op plaatsen waar geen openbaar vervoer beschikbaar is. Het nieuwe vervoerssysteem kan op termijn aangevuld worden met andere doelgroepen, zoals leerlingenvervoer en vervoer van en naar dagbesteding. 

Verbinding met doelgroepen bij inrichting systeem
Bij de inrichting van het vervoersysteem wordt de verbinding gelegd met vertegenwoordigers van de verschillende doelgroepen. Het gaat hierbij ondermeer over het ROCOV (adviesorgaan provincie), het reizigerspanel en Wmo-/participatieraden. De huidige systeemkenmerken van Regiotaxi Gelderland vormen het uitgangspunt bij de inrichting. Tot nu toe is gevraagd en ongevraagd advies gegeven en dit is meegenomen in de uitwerking. Vanaf het derde kwartaal van dit jaar gaan we in gesprek met vertegenwoordigers van de doelgroepen om de mogelijkheden voor verbetering van het vervoersysteem te verkennen. Voorbeeld: met aanpassingen in de spelregels kan de betrouwbaarheid van de dienstverlening aan reizigers worden verbeterd en kan mogelijk ook de voertuiginzet verder worden geoptimaliseerd.

Communicatie
Communicatie is heel belangrijk. In de visual hieronder ziet u in één oogopslag wanneer en met wie wij communiceren, via welke middelen wij dat doen en welke partijen hierbij betrokken zijn (klik op de afbeelding om hem te vergroten):


Combinatie Noot Touringcar Ede BV en Regiecentraal BV

Om belangenverstrengeling te voorkomen, is in het nieuwe model de regiecentrale die de ritten boekt, gescheiden van de vervoerders. Tijdens de regionale raadsbijeenkomst stelde Joep Schalkx de raadsleden voor aan Martijn Kersing en Albert Zuijderland van de combinatie Noot Touringcar Ede BV en Regiecentraal BV. Dit bedrijf heeft de aanbesteding voor de regiecentrale gewonnen. De heren zeiden zich te verheugen op de samenwerking en hun taak met de grootstmogelijke zorg en aandacht te gaan uitvoeren. 

Naam en logo: Versis
Een nieuw vervoerssysteem vraagt om een nieuwe naam en een nieuw logo. De naam van het vervoerssysteem moet vertrouwen, betrouwbaarheid en professionaliteit uitstralen. Dat doet Versis, de naam die vanaf 1 januari op onder andere de voertuigen, het briefpapier, de enveloppen e.d. zal verschijnen.

Versis is een korte, krachtige naam die makkelijk te onthouden is en eenvoudig is in mondeling en schriftelijk gebruik. Verwijzen naar de website van Versis zal weinig problemen opleveren; het is de meest logische fonetische schrijfvorm (je schrijft het logischerwijs zoals het klinkt). Dat geldt ook voor de fonetische samenstelling van ‘ver(voer)sys(teem)’: Versis. De ondertitel maakt duidelijk wat Versis is.

Het beeldmerk uit het Versis-logo bestaat uit diverse geometrische vormen/pijlpunten in verschillende richtingen; je kan alle kanten op. De kleuren zijn ‘verkeerskleuren’ rood, oranje, groen. Maar het zouden ook de verschillende doelgroepen van het vervoerssysteem kunnen zijn. De basis is blauw, water (Rivierenland). Overlappend ligt er een geel veld overheen, buiten/over de hoofdvorm. Dit symboliseert de vrijheid om buiten de bestaande grenzen te gaan/reizen.

Heeft u vragen?
Versis krijgt uiteraard een eigen gebruiksvriendelijke website. Deze zal de komende maanden worden gerealiseerd. Tot die tijd kunt u hier terecht. Klik hier voor de meestgestelde vragen over dit onderwerp. 

Staat uw vraag er niet tussen of wilt u persoonlijk contact over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Rogier Roding, e-mail: rroding@regiorivierenland.nl

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Perenbloesem-1500x430-1-1024x294.jpg
Ook in 2022 zetten we ons graag samen met u in voor een brede welvaart voor de inwoners en bedrijven in onze regio.  Alhoewel...
Projecten
pexels-photo-10423770.jpeg
RES FruitDelta Rivierenland start dit jaar met een Innovatieversneller om de ontwikkeling van duurzame innovaties van...
CG Dienstverlening
pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg
1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Voedselbos Betuwewind.jpg
Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.