Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

22 april 2016

Gemeenten ontvangen concept-programmabegroting 2017

Geld.jpg

Op 14 april ontvingen de colleges en gemeenteraden onze concept-programmabegroting 2017. Zij kunnen de komende weken hun visie en zienswijze hierop geven.

Gemeentelijke bijdrage daalt
De programmabegroting 2017 is een bijzondere begroting, omdat het de eerste van Regio Rivierenland is ná de afsplitsing van Avri. Ondanks het feit dat het totaal van de begrote lasten ten opzichte van voorgaande jaren met bijna 90% is teruggebracht, heeft de afsplitsing en verzelfstandiging van Avri geen nadelige gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage. De gemeentelijke bijdrage was in 2016 al gedaald met € 38.000,- en daalt in 2017 nogmaals met € 68.000,-. Dit komt overeen met een daling van 3,9%. De belangrijkste oorzaak van de daling in 2017 is het voordeel huisvestingskosten. Dit voordeel wordt via de begroting teruggegeven aan onze samenwerkende gemeenten.

Cijfermatige en inhoudelijke richting
Regio Rivierenland stimuleert de samenwerking tussen gemeenten en ondersteunt bij het zoeken naar en benutten van kansen om regionale beleidsdoelstellingen te realiseren. Onze begroting is niet alleen cijfermatig, maar geeft ook inhoudelijk richting. Bijvoorbeeld wat het Regionaal Ambitiedocument 2016-2020 betreft met daarin concrete doelstellingen op de drie Speerpunten (Agribusiness, Economie & Logistiek en Recreatie & Toerisme). Dit document is in nauwe samenwerking met de gemeentebestuurders tot stand gekomen.

Nieuwe activiteit in begroting: basismobiliteit
Een nieuwe activiteit in de begroting 2017 van Regio Rivierenland is de coördinatie en het beheren van de uitvoering van Basismobiliteit. Vanaf 1 januari 2017 zal een nieuw regionaal vervoersysteem operationeel zijn dat de huidige Regiotaxi vervangt.

Klik hier voor de concept-programmabegroting 2017.

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
rea.jpg
Nu alle acht gemeenteraden in Regio Rivierenland het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 hebben vastgesteld, is de...
Projecten
brug-rhenen.jpg
De Regio’s Foodvalley en Rivierenland, de gemeenten Rhenen, Veenendaal, Neder-Betuwe, Buren, de Economic Board Regio...
CG Dienstverlening
pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg
1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Voedselbos Betuwewind.jpg
Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.