Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

12 februari 2014

Van Schelven voorgedragen voor tweede termijn voorzitterschap

Roland van Schelven.jpg

Het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland heeft unaniem besloten om na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart de huidige voorzitter, de heer Van Schelven, voor te dragen aan de raden voor de benoeming van gemeenschappelijk lid van het Algemeen Bestuur.

Procedure benoeming voorzitter
Na de gemeenteraadsverkiezingen moet voor Regio Rivierenland een nieuw Algemeen Bestuur worden gekozen en een nieuwe voorzitter. In de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraden na de verkiezingen vaardigen de raden een lid uit hun gemeente af naar het Algemeen Bestuur en wijzen ze een gemeenschappelijk lid aan. Dit gemeenschappelijke lid is de beoogde voorzitter en wordt in de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur in nieuwe samenstelling tot voorzitter gekozen. Kandidaten voor het voorzitterschap konden zich tot 14 januari 2014 bij de secretaris van Regio Rivierenland melden.

Argumenten voor voordracht Van Schelven
De heer Van Schelven is sinds oktober 2011 voorzitter van Regio Rivierenland en heeft te kennen gegeven voor een tweede termijn beschikbaar te zijn. Hij heeft de afgelopen twee jaar zijn kwaliteiten als voorzitter bewezen. Hij voldoet aan de gevraagde competenties uit het geactualiseerde profiel en kan rekenen op een groot draagvlak in de regio. Er hebben zich verder geen andere kandidaten aangemeld voor het voorzitterschap.

- einde persbericht -


Perscontact (niet voor publicatie)
Neem voor meer informatie contact op met:
Ilona van Wamel, secretaris Regio Rivierenland
Telefoon (0344) 63 85 55
E-mail vanwamel@regiorivierenland.nl

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief