Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

17 maart 2016

Uitkomsten Speerpuntberaad Economie en Logistiek

Bedrijventerrein Medel.jpg
Op de agenda van het speerpuntberaad op 8 maart stonden het afscheid van de voorzitter, de herijking van de Regionale Programmering Bedrijventerreinen en de afvaardiging van een vertegenwoordiger namens de overheid in de Logistieke Hotspot Rivierenland.

Beleid Regionale Programmering Bedrijventerreinen
Om ervoor te zorgen dat economische ontwikkelingen in onze regio door kunnen blijven gaan, moet er zowel lokaal als regionaal een kwantitatief en kwalitatief goed aanbod van bedrijventerreinen komen. Om dit mogelijk te maken, moet het beleid voor het Regionale Programmering Bedrijventerreinen worden herijkt. Het speerpuntberaad adviseerde over de inhoud en het proces daarvan. De planning is om dit beleid regionaal vast te stellen en voor 1 juli ter besluitvorming aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van Provincie Gelderland.

Bestuurder overheid in Logistieke Hotspot Rivierenland
Corry van Rhee-Oud Ammerveld is afgevaardigde van de gemeente Tiel in het speerpuntberaad en gevraagd om als bestuurder namens de zogenoemde ‘bloedgroep gemeentelijke overheden’ deel te nemen in de Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR). De LHR is een samenwerkingsverband van 11 gemeenten uit de regio Rivierenland, diverse ondernemers, de onderwijssector, de Kamer van Koophandel, ondernemingsorganisatie VNO-NCW en de provincie Gelderland. Het doel van deze samenwerking is het verder (logistiek) ontwikkelen van de regio, met twee speerpunten:

  • De regionale bedrijvigheid versterken op basis van de logistieke kwaliteiten.
  • (Inter)nationale bedrijvigheid aantrekken, waardoor de werkgelegenheid in de regio gegarandeerd dan wel geïntensiveerd kan worden.

    Het speerpuntberaad stemde in met de benoeming.

Wisseling van de wacht
Rian Verwoert (foto links) nam afscheid als voorzitter van het regionaal Speerpunt Economie en Logistiek vanwege een veranderde samenstelling van het college in de gemeente Neerijnen. De leden van het speerpuntberaad bedankten hem voor zijn inzet. Een dag later is Henny Van Kooten (foto rechts) tijdens een vergadering van het Algemeen Bestuur gekozen en benoemd tot zijn opvolger. Henny van Kooten is burgemeester van de gemeente Maasdriel en wordt naast voorzitter van het speerpuntberaad Economie en Logistiek ook lid van het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland.

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
rea.jpg
Nu alle acht gemeenteraden in Regio Rivierenland het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 hebben vastgesteld, is de...
Projecten
brug-rhenen.jpg
De Regio’s Foodvalley en Rivierenland, de gemeenten Rhenen, Veenendaal, Neder-Betuwe, Buren, de Economic Board Regio...
CG Dienstverlening
pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg
1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Voedselbos Betuwewind.jpg
Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.