Nieuws.jpg

Contractgestuurde Dienstverlening Nieuws

18 februari 2016

Regio Rivierenland heeft minder voortijdig schoolverlaters dan het nationaal gemiddelde

Terug naar school.jpg

Het Team Regionaal Meld- en coördinatiepunt Voortijdig schoolverlaters Rivierenland (RMC) meldt dat er binnen regio Rivierenland opnieuw een forse daling is van het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv). Het aantal ligt zelfs onder het landelijk gemiddelde.

Aanpak vertaalt zich in succes
Dit feit is een mooie bevestiging voor het RMC dat de aanpak die zij samen heeft ontwikkeld met contactgemeente Tiel, de negen andere gemeenten van Regio Rivierenland, het onderwijs en ketenpartners zich vertaalt in succes: meer Rivierenlandse jongeren verlaten de school mét een diploma op zak om aan een goede toekomst te bouwen.

Minister Bussemaker: weer minder jongeren voortijdig van school

Op 15 februari maakte minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekend dat het aantal jongeren in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs dat vorig schooljaar voortijdig de schoolbanken verliet, daalde met 1.200 naar 24.451. Daarbij wisten vooral mbo-scholen veel voortgang te boeken; daar daalde de uitval verder met 5%. Volgens de minister is duidelijk geworden tot welk resultaat intensieve samenwerking kan leiden: duizenden jongeren die met een beter toekomstperspectief van school gaan.

Regio Rivierenland scoort beter dan landelijk gemiddelde
Binnen regio Rivierenland is opnieuw een forse daling te zien. Stond vorig jaar (2013-2014) de teller nog op 360 voortijdig schoolverlaters (1,7%), dit jaar komt de regio uit op 326 nieuwe uitvallers: een verdere daling van 10,4%. Het percentage vsv komt daarmee op 1,5% en dat is lager dan het landelijke percentage van 1,8%. Sandra Huijnen, coördinator Team RMC van de dienst Contractgestuurde Dienstverlening van Regio Rivierenland, is tevreden met het resultaat: “De daling zet al een aantal jaar op rij door en nu wordt duidelijk dat wij als RMC, gemeenten en onderwijs de juiste keuzes hebben gemaakt in onze aanpak. Dit geeft ook extra vertrouwen bij het vormgeven van de vervolgaanpak voor de komende jaren.”

 
De nationale cijfers 

Compliment van minister
Opvallend in de cijfers is dat de grootste daling te vinden is onder de groep jongeren die ouder is dan 18 jaar. Minister Bussemaker: “Een groot compliment aan scholen, wethouders en leerplichtambtenaren. Het is erg goed dat meer jongeren met succes hun opleiding afronden en daardoor een beter toekomstperspectief hebben. Toch geldt dit helaas nog niet voor alle jongeren. Dat brengt hen vaak in een kwetsbare positie, niet alleen op de arbeidsmarkt maar vooral ook in de samenleving. We zien dat veel van deze jongeren vatbaarder zijn om op het criminele pad te belanden of om bijvoorbeeld met drugs in aanraking te komen. We moeten daarom alles op alles zetten om te voorkomen dat deze jongeren buiten de boot vallen. Iedere jongere die zonder diploma de school verlaat, is en blijft er één teveel." Team RMC Rivierenland zet zich onverminderd in om ook komend jaar nóg meer jongeren de school uit te laten lopen mét een diploma!

Kijk voor meer informatie over RMC Rivierenland op www.rmcregiorivierenland.nl

 

Nieuwsarchief